Joodse burgers waarvan de ouders vanuit Nederland per trein naar de kampen werden gebracht tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945 kunnen in Nederland een vergoeding aanvragen in Nederland.

Voor inlichtingen en aanvraag ga naar volgende website: https://commissietegemoetkomingns.nl/
Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunt u een individuele tegemoetkoming aanvragen.

Overeenstemming over instelling Commissie
NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS. Eind November 2018 hebben de heer Salo Muller, overlevende van de Holocaust, en president-directeur Van Boxtel van NS gezamenlijk besloten een commissie in te stellen om zich te buigen over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming kan worden vormgegeven aan overlevenden en directe nabestaanden van diegenen die door de NS zijn vervoerd met het oogmerk om naar concentratie- of vernietigingskampen te worden getransporteerd.

Benoeming Commissie
In januari 2019 is de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS benoemd. De Commissie is onafhankelijk en buigt zich over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven en is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de regeling.

Adviestraject
De Commissie heeft op 26 juni 2019 haar advies aan NS aangeboden.

Besluit
NS heeft het advies van de Commissie overgenomen. In het uitkeringsreglement leest u wanneer u voor de individuele tegemoetkoming in aanmerking komt, de hoogte van de uitkering en hoe u een aanvraag kunt indienen.