Toespraak François Englert, Nobelprijs voor Fysica – Ondergedoken Kind *

“In Duitsland, zogezegd het hart van de Europese beschaving, stoomden de nazi’s, met de hulp van vele medeplichtigen, het programma klaar voor de genocide op de Joden. Door in te spelen op etnische, raciale en religieuze haatgevoelens slaagden zij deels in hun plannen. Gelukkig stonden er ook anderen recht, die op gevaar van eigen leven Joodse mensen hielpen om te ontsnappen aan vervolging en deportatie naar de dood. Deze rechtvaardigen zorgden voor hoop, zodat de mensheid de barbarij van de Shoah kon overleven, en de genocide kon verwerken. Tijdens de bezetting door de nazi’s hebben duizenden Belgen de helft van de Joodse bevolking van België in leven gehouden, een uitzonderlijk hoog cijfer in Europa!

Ik ben in België geboren op 6 november 1932, als zoon van arme Poolse immigranten, die hier in 1924 beland waren. …” volledige tekst

* Nobelprijswinnaar François Baron Englert heeft zich verontschuldigd wegens gezondheids redenen en Jonath Yonathan-Weinberger heeft zijn verhaal voorgelezen. Wij wensen allen een spoedig herstel aan François Englert.

Toespraak  Christophe Busch, Algemeen directeur Kazerne Dossin

“Op 8 mei herdenken we in België de Dag van de Overwinning voor de democratie en de door nazi-Duitsland gepleegde genocide. Een jaarlijkse gebeuren hier in de nabijheid van het symbolische monument dat de gedeporteerde Antwerpse joodse burgers herdenkt. Enkele dagen geleden – op 1 mei van dit jaar – werd ook Jom Hasjoa in Israël herdacht. Alle jaren zien we via de nieuwsbeelden hoe een gehele samenleving voor twee minuten letterlijk stil staat om zijn doden te herdenken. Internationaal herdenken we de Shoah op 27 januari, de datum waarop het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in 1945 werd bevrijd. De komende herdenking zal dan ook massaal in het teken staan van de 75ste verjaring van deze bevrijdingsdag. Op onze eigen lieu de mémoire van Kazerne Dossin staan we rond 4 september stil bij de verschrikkelijke betekenis die deze plaats heeft in ons eigen verleden. Verschillende symbolische data op verschillende plaatsen, maar allemaal zijn het ingetogen plechtigheden met een intense oproep om dit verleden niet te laten verdwijnen, de slachtoffers opnieuw een naam en gelaat te geven en bovenal er alles aan te doen dat ooit zich zoiets weer zou herhalen.

Herdenken en herinneren is vandaag inherent aanwezig in onze samenleving, maar dat is niet altijd zo geweest. …” volledige tekst

Toespraak  Regina Suchowolski-Sluszny, Voorzitter Forum der Joodse Organisaties

“Geachte aanwezigen, ik heb de eer als Voorzitter van het Forum der Joodse organisaties met enkele woorden deze Herdenking af te sluiten.

Wij zijn hier vandaag om ons te herinneren en om onze verdwenen dierbaren te herdenken. Als wij dit doen, daarvan zijn wij overtuigd, geven we een plaats aan hen “die hadden kunnen bestaan en iets worden” maar die vernietigd werden door een regime gebaseerd op haat en verachting.
Voor mij zijn wij allen een deel van die zes miljoen mensen, die vandaag in onze wereld ontbreken en die slechts één enkel iets hadden gewenst, Gerechtigheid!
Gerechtigheid! Betekent niet enkel herstel, maar ook lessen voor de toekomst en opvoeding op ethiek gebaseerd.
Onophoudelijk trachten wij contacten te leggen, met verschillende groeperingen van alle origines, geloofsovertuigingen en alle strekkingen. Daarom ga ik naar scholen in geheel het land om samenhorigheid te promoten. Vorig jaar bezocht ik 145 scholen zowel Frans -als Nederlandstalige.

Hoewel in 2017 door de bevoegde instanties minder racistische berichten werden opgetekend, werd 2018 helaas het jaar waarin al onze hoop op verbetering werd ontnomen. Het aantal haatberichten verdubbelden, vooral de berichten geplaatst op sociale media …” volledige tekst