Antwerpen, 7 maart 2019 – Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het CCOJB pleiten ervoor dat de verantwoordelijken in Aalst allereerst hun oor te luisteren leggen bij historici en vernemen waartoe bewuste karikaturen in de vooroorlogse jaren hebben geleid. Volgens de burgemeester waren er aan de praalwagen geen antisemitische motieven ten grondslag. Het FJO wijst erop dat er in ieder geval sprake is van een verbijsterend gebrek aan historisch besef en kennis.

Eerst na een dergelijk gesprek, wordt het hen mogelijk duidelijk waarom die marionetten in een periode van alom toenemend antisemitisme achterwege dienden te blijven en staat het FJO open voor een dialoog.

Het FJO verwerpt het argument dat Carnaval als verzachtende omstandigheid kan dienen om antisemitische afbeeldingen te tonen. Evenmin behoeft de Joodse gemeenschap te worden onderwezen in humor. Spot en zelfspot zijn Joden niet vreemd.
De ondergrens ligt echter bij het bespotten van Joden als bevolkingsgroep en het ridiculiseren of relativeren van de Holocaust.

Het Forum der Joodse Organisaties pleit voor onderwijs en educatie, en zeker niet voor censuur.

Regina Suchowolski-Sluszny, voorzitter FJO
Yohan Benizri, voorzitter CCOJB

Voor nadere info :
Hans Knoop, woordvoerder FJO

Bron:
FJO