De Algemene Vergadering van het Forum der Joodse Organisaties heeft plaatsgevonden op 20 februari ll.
Onze voorzitter, Dhr. Raphael WERNER, heeft beslist zich niet meer kandidaat te stellen. Een nieuwe voorzitter werd verkozen.

Wij zijn verheugd u te mogen mededelen dat Mevr. Regina Suchowolski-Sluszny  werd benoemd als nieuwe Voorzitter.

Dhr. Raphael Werner, werd benoemd als Ere-voorzitter.
Met vriendelijke groeten,

Het Comité

******************

The General Assembly of the Forum der Joodse Organisaties (FJO) was held on February 20th .
Our President, Mr. Raphael WERNER, has decided not to be eligible for a renewal of his mandate. A new President has been elected.

We are delighted to announce that Mrs. Regina Suchowolski-Sluszny  was appointed as new President.

Mr Raphael Werner, was appointed as Honorary President.

Sincerely,

The Committee

Bron:

FJO