Meer dan twintig jaar geleden besloten de twee federatieve organisaties van de Joodse gemeenschap, met name het Forum (FJO) en het CCOJB, met nadien de toetreding van het Consistorie (CICB)*, tegenover de autoriteiten hun krachten te bundelen met betrekking tot het probleem van de roof tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de daaraan verbonden herstelvergoedingen.
Dat gebeurde door het creëren van de NCJGBR (Nationale Commissie van de Joodse Gemeenschap van de België voor de Restitutie).

In de commissie werden alle belangrijke strekkingen en instellingen van de Joodse gemeenschap gecoöpteerd. Er waren 2 covoorzitters, Wijlen David Suskind en Eli Ringer. Zij waren, als covoorzitters, de vertegenwoordigers en woordvoerders van de organisatie.

In 1996 heeft deze commissie stappen ondernomen bij de regering van Jean-Luc Dehaene, en vervolgens bij de regering van Guy Verhofstadt.

Na de oprichting van de Stichting van het Jodendom van België, in 2007, werd overeengekomen dat de drie hogergenoemde organisaties, samen met de Stichting, indien nodig, ad hoc zouden blijven optreden.

Als voorbeeld kunnen wij vermelden dat, toen de Belgische Senaat de rol van de Belgische Staat tijdens en na de oorlog onder de loep nam, deze vertegenwoordigers werden uitgenodigd om hun mening te geven. Dat leidde tot een verklaring van de Senaat, die inderdaad de verantwoordelijkheid van bepaalde Belgische autoriteiten tijdens de oorlog onderstreepte.

In november vorig jaar, toen de beslissing van de Nederlandse Spoorwegen (NS) bekend werd gemaakt, met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor Jodentransporten naar Auschwitz, richtten deze organisaties onmiddellijk een brief aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). (cfr. Vergoeding NS voor slachtoffers van de Holocaust)

De vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap blijven, net als in het verleden, contact houden met de autoriteiten, opdat de verantwoordelijkheid van de Belgische Spoorwegen zou worden onderzocht.

Het is duidelijk dat, tot vandaag, succes het resultaat is van eenheid,  en wij blijven overtuigd dat deze eenheid moet worden voortgezet.

*************

* FJO – Forum der Joodse Organisaties
* CCOJB – het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België
CICB – Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Bron:
FJO