Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met waardering kennis genomen van de beslissing van het Antwerps stadsbestuur om de naam van het Delwaidedok te schrappen.

Nu wetenschappelijk vaststaat dat oorlogsburgemeester Delwaide een actieve rol bij de razzia’s op Joden heeft vervuld was de naamgeving van het dok een bezoedeling van de Stad Antwerpen en schoffering van de Antwerpse Joodse gemeenschap.

Het FJO benadrukt, zoals eerder aangekaart in ons persbericht van deze week, dat permanente educatie over en onderzoek naar de Holocaust een dam kunnen opwerpen tegen racisme, discriminatie en xenofobie.

Het verwijderen van de naam van oud-burgemeester Delwaide past in deze opvatting.

Erkentelijkheid gaat uit naar Prof. Herman Van Goethem die in zijn nieuwe boek “1942” de actieve rol bij razzia’s van Delwaide wetenschappelijk heeft onderzocht. Zijn stellige overtuiging dat Delwaide actief en met overtuiging aan de razzia’s heeft meegewerkt en ook reeds voor de oorlog fascistische sympathieën koesterde heeft het gemeentebestuur terecht doen besluiten zijn naam van het dok te verwijderen.

 

Voor nadere info:

Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 (0)498 432451

Bron:
FJO