Het Forum der Joodse Organisaties organiseert i.s.m. het Vredescentrum

Filmvertoning “De Zaak Menten” op┬áDonderdag avond 16 mei 2019

Programma:
19:00u: deuren gaan open
19:30u: verwelkoming
19:40u: filmvertoning ‘De Zaak Menten’
21:40u: receptie

Inschrijven verplicht:
Per email naar Regina Suchowolski-Sluszny: regina.sluszny@telenet.be of tel: 0485 757344

Adres vertoning 16/05/2019: Zaal Vredescentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen

Bron:
FJO / Vredescentrum