Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met instemming kennisgenomen van de beslissing van het Antwerps gemeentebestuur om een comité van historici een onderzoek te laten instellen naar de beweerde betrokkenheid van oorlogsburgemeester Leo Delwaide bij de razzia’s op Joden in 1942.

In het nieuwe boek “1942” van historicus en rector van de Universiteit van Antwerpen professor Herman van Goethem stelt hij dat burgemeester Delwaide een “actieve rol” bij de razzia’s op Joden heeft gespeeld.

Het FJO waardeert de expertise van prof. Van Goethem en zijn betrokkenheid in het verleden bij het museum en documentatiecentrum Kazerne Dossin in Mechelen.

Vanuit de Antwerpse gemeenteraad is aan het huidig stadsbestuur een appel uitgegaan om de rol van burgemeester Delwaide door een historisch comité te laten onderzoeken. Op dit verzoek is naar het oordeel van het FJO terecht door het stadsbestuur positief besloten.

Naar het oordeel van het FJO kan alleen diepgaand en voortdurend historisch onderzoek naar de Holocaust discriminatie en racisme van minderheidsgroepen in heden en toekomst doen voorkomen of verminderen.

Het FJO vertrouwt erop dat het gemeentebestuur de uitkomst van het onderzoek ernstig zal nemen en zo nodig consequenties aan de conclusies zal verbinden.

 

Voor nadere info:

Hans Knoop, woordvoerder FJO: +32 (0)498 432451

Bron:
FJO