Het FORUM der Joodse Organisaties
wenst u allen een voorspoedig 2019 !
 Een jaar van vrede, 
samenhorigheid, begrip, tolerantie,
vriendschap, samenwerking,
geluk en gezondheid !!!

Gelukkig Nieuwjaar! Bonne Année!
Happy New Year ! Glückliches Neues Jahr!

Raphael Werner, Voorzitter

[ foto: All-free-download.com]

Bron:
FJO