Het Forum der Joodse Organisaties zal een klacht neerleggen tegen Robrecht Vanderbeeken, nationaal secretaris voor cultuur bij de vakbond ACOD.

De filosoof Vanderbeeken beschuldigde vorige week op de website “De Wereld Morgen” het Israëlische leger er o.m. van Palestijnse kinderen te ontvoeren, vervolgens te vermoorden om daarna hun organen uit te nemen.

Het FJO wijst erop dat sedert de vroege middeleeuwen Joden van dit soort antisemitische laster en mythevorming het slachtoffer zijn geworden. Als filosoof en wetenschapper zou Vanderbeeken hebben moeten weten dat hij niets anders doet dan het herhalen van honderden jaren oude antisemitische lasterpraat. Laster die heeft geleid tot pogroms en zelfs ultiem tot de Holocaust.
Mede daarom verbaast het ons dat het van de zijde van academisch en cultureel Vlaanderen tot dusverre rond de antisemitische laster van Vanderbeeken oorverdovend stil is gebleven.

Dat anno 2018 een academisch geschoolde vakbondsfunctionaris en onderzoeker aan de Universiteit Gent dit uit de middeleeuwen stammende antisemitisch gif onder de Vlaamse bevolking verspreidt is onvoorstelbaar en onaanvaardbaar.
Daarom heeft het FJO besloten tegen Vanderbeecken een klacht wegens antisemitisme neer te leggen. Het FJO wijst er ten overvloede op dat Israëlische artsen op uiterst gewetensvolle en professionele wijze zonder enige discriminatie medische bijstand aan eenieder verstrekken. Zelfs voor behoud van het leven van de zwaarste terroristen die bij aanslagen op onschuldige burgers zelf gewond zijn geraakt en voor slachtoffers van o.m. de Syrische burgeroorlog zijn Israëlische artsen continu in de weer. De inzet van de Israëlische artsen wordt internationaal door medische beroepsorganisaties alom geprezen en gewaardeerd.

********************************

Voor nadere info:

Raphael Werner, voorzitter FJO
Hans Knoop, woordvoerder FJO