Het Forum der Joodse Organisaties organiseert i.s.m. het Vredescentrum

Filmvertoning “De Zaak Menten” op┬áDonderdag avond 29 november 2018

Programma:
19:00u: deuren gaan open
19:30u: verwelkoming
19:35u: toelichting journalist en schrijver Hans Knoop
19:45u: filmvertoning ‘De Zaak Menten’
21:45u: receptie

Inschrijven verplicht:
Per email naar: info@vredescentrum.be – 03 292 36 51; of
Via Ondervoorzitster van het FJO, Regina Suchowolski-Sluszny 0485 757344

Adres vertoning 29/11: Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen