“Een Bedevaart met een bittere smaak”

Sedert 1947 hebben de vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap deelgenomen aan de jaarlijkse Bedevaarten naar het Fort van Breendonk.

Vorig jaar viel de jaarlijkse bedevaart op Rosh Hashanah (joods nieuwjaar). Verscheidene verenigingen en personen hebben toen het organiserend comité gevraagd de datum te wijzigen.

Zij zijn daar niet op in gegaan.

Dit jaar zal de herdenking doorgaan op 19 september, Yom Kippoer (Grote Verzoendag).

Die twee dagen maken deel uit van de belangrijkste  plechtigheden van het jaar voor de joodse gemeenschap.

Of we nu Joden zijn of niet, praktiserend of niet, we ervaren deze beslissing als een kaakslag aan het joodse volk. Immers, talrijke joodse en niet-joodse weerstanders werden gevangen gehouden, gefolterd en soms zelfs geëxecuteerd in dit fort met een droevige reputatie.

Wat moeten we denken over deze herhaalde houding?

Betreft het eens te meer een “ nalatigheid” van uw kant?

En indien dat het geval is, waarom dan deze datum behouden ondanks de tussenkomsten bij de verantwoordelijken van het comité?

Indien de Joden op deze manier worden uitgesloten, welke betekenis gaat u geven aan deze ceremonie,  nu er bijna geen rechtstreekse getuigen meer overblijven?

Gaat u de geschiedenis herschrijven?

Een herdenkingsplechtigheid van de “Goede Belgische Patriotten”? We durven te hopen dat  we ons vergissen. Moeten we u eraan herinneren dat de herdenkings verenigingen deel uitmaken van de nationale verenigingen?

Op deze manier de joodse aanwezigheid  in Breendonk verdonkeremanen schept een sfeer van onbehagen in de joodse gemeenschap. Is onze aanwezigheid aan uw zijde zo “hinderlijk”?

Moeten wij een “gegettoïseerde” plechtigheid organiseren?

Met of zonder bedevaart , wij zullen nooit de gevangenen vergeten die werden opgesloten, gefolterd, gedood. Militairen, weerstanders of burgers, welke hun oorsprong was, om redenen van politiek of overtuiging. Zij hebben allen gestreden voor een vrij België.

 

De ondertekenaars zijn de voorzitters van :

* DE JOODSE AANWEZIGHEID VOOR DE HERINNERING, Federatieve organisatie van

  • de Vereniging van de Joodse Oud-Verzetsstrijders van België,
  • de Vereniging van de Joodse Weggevoerden van België – Dochters en Zonen der Deportatie,
  • l’Enfant Caché/ Het Ondergedoken Kind, en
  • de Voortzetting van de Vereniging van de Joodse Oud- Verzetsstrijders van België

* Het FORUM der Joodse Organisaties (FJO)

Bron:
JOODSE AANWEZIGHEID VOOR DE HERINNERING / FJO