Wij wensen U allen een jaar

van geluk, liefde, voorspoed, vreugde,
gezondheid, samenhorigheid & vrede!

May this New Year be filled
with health, happiness, joy, love,
prosperity, solidarity & peace!

Het Forum der Joodse Organisaties
Raphaël Werner, voorzitter