“Twee Vlaamse tv-programma’s maken kans op Prix Europa”

Twee Vlaamse programma’s, die uitgezonden zijn op de VRT, zijn genomineerd voor de Prix Europa-prijzen. Het gaat om de fictiereeks “Gevoel voor tumor”, een productie van Sylvester TV en de documentaire “G_d woont in Berchem – Joods Antwerpen” van Dimitri Van Zeebroeck. De prestigieuze mediaprijzen worden op 19 oktober uitgereikt in Berlijn.
“Gevoel voor tumor” neemt het in de categorie tv-fictie op tegen 21 andere televisieprogramma’s uit 16 verschillende Europese landen. In de tragikomische fictiereeks van Leander Verdievel wordt het leven van een 25-jarige student geneeskunde helemaal overhoop gehaald wanneer hij kanker krijgt en zo zelf patiënt wordt. Het scenario werd gebaseerd op getuigenissen van (ex)-kankerpatiënten en onder meer Maarten Nulens, Els Dottermans, Dirk Van Dijck, Marthe Schneider, Barbara Sarafian, Liesa Naert en Vic De Wachter spelen erin mee.

“God woont in Berchem – Joods Antwerpen”, dat uitgezonden werd op Canvas, maakt dan weer kans in de categorie tv-documentaire. Het programma maakt deel uit van zeven afleveringen waarin de regisseur zes religies en de vrijzinnige humanisten in beeld brengt. Regisseur Dimitri Van Zeebroeck vertrekt daarvoor vanuit zijn eigen multiculturele buurt in Oud-Berchem. In deze categorie zijn in totaal 25 programma’s uit 14 verschillende landen geselecteerd.

In de categorieën Prix Iris, die de bevordering van diversiteit beloont, en TV Current Affairs zijn er geen Belgische genomineerden. In totaal staan er tientallen inzendingen uit 21 landen op de nominatielijst van de Prix Europa.

********

“Two Flemish tv-programs, make a chance on Prix Europa”

Two Flemish programmes, which are broadcast on the VRT, have been nominated for the Prix Europa prizes. It comes to the fiction series “Sense of tumor”, a production of Sylvester TV and the documentary “G_d lives in Berchem – Jewish Antwerp” by Dimitri Van Zeebroeck. The prestigious mediaprijzen be on October 19, awarded in Berlin.

“Sense of tumor” takes it in the category of tv fiction on against 21 other television programs from 16 different European countries. In the tragicomic fiction series by Leander Verdievel is the life of a 25-year-old medical student completely turned upside down when he gets cancer and patient. The scenario was based on the testimonies of (ex)-cancer patients and, among others, Maarten Nulens, Els Dottermans, Dirk Van Dijck, Marthe Schneider, Barbara Sarafian, Liesa Naert and Vic De Wachter play with it.

“God lives in Berchem – Jewish Antwerp”, that was sent out on the Canvas, then again chance in the category of tv documentary. The program is part of seven episodes in which the director six religions and the secular humanists in the picture. Director Dimitri Van Zeebroeck departs from his own multicultural neighbourhood in Oud-Berchem. In this category a total of 25 programs from 14 different countries have been selected.

In the categories of the Prix Iris, that the promotion of diversity, rewards, and TV Current Affairs, there are no Belgian nominees. In total, there are dozens of entries from 21 countries on the nomination list of the Prix Europa.

 

Gerelateerde artikels: