Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) neemt afstand van het in De Standaard van 18 augustus verschenen artikel over Joods Actueel en hoofdredacteur Michael Freilich.
Het FJO deelt met het magazine de liefde voor en steun aan Israël. Evenals dit persorgaan staat het FJO op de bres voor de Joodse belangen in België en voert het strijd tegen antisemitisme dat zich in verschillende gedaanten manifesteert.

Dat impliceert niet dat het FJO zich immer kan vinden in de toonzetting en formuleringen van de redactie en hoofdredacteur. Alleen al daaruit moge duidelijk worden dat er tussen FJO en Joods Actueel geen formele banden bestaan. Maar zonder enige twijfel representeert het blad de inzichten en standpunten die door de overgrote meerderheid van onze gemeenschap worden gedeeld.

Mede daarom wordt de persoonlijke aanval van De Standaard op Michael Freilich in de krant van zaterdag jl. door velen als een aanval op de gemeenschap als zodanig ervaren. Dit temeer daar tal van positieve reacties die leden van de gemeenschap aan de schrijvers van het artikel over Freilich gaven níét in het artikel terug te vinden zijn.

Het FJO hecht aan goede relaties met de media en politieke partijen. Dus ook aan goede relaties met De Standaard en beschouwt kritiek als een wezenlijk onderdeel van de vrije pers. Het betreurt echter de eenzijdige en negatieve toonzetting in het artikel over het enige Joodse persorgaan in Vlaanderen en de persoonlijke aanval op de hoofdredacteur Michael Freilich.

Raphael Werner, voorzitter FJO

Bron: