Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft een klacht neergelegd bij UNIA tegen de rapper met Turks-Nigeriaanse roots Bizzy Blaza en dit naar aanleiding van zijn jongste “lied” met bijbehorende wansmakelijke clip (“Mon€y tot d€ Dood”).

Daarin stigmatiseert de jonge rapper de Joodse Gemeenschap op een extreme provocerende en denigrerende wijze. Om die gegronde reden heeft YouTube ook reeds de videoclip van haar website gehaald.

Hoewel aan dergelijke haatdragende berichten nooit een platform mag worden verschaft, spreekt het FJO haar waardering uit ten aanzien van de VRT voor haar kordate ingrijpen tijdens de radio-uitzending met Bizzy Blaza. Hierbij verhinderde zij dat hij zijn haatdragende boodschap nog verder kon verspreiden.

Er dient ook te worden vastgesteld dat het opmerkelijk stil is bij dhr. Youssef Kobo, mede-oprichter van het platform “Gabriël”, dat een tiental dagen geleden met de nodige poeha is gelanceerd. Hij strooide toen rond met slagzinnen als “we gaan de jongeren van de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar brengen” en “het conflict in Israël mag geen impact hebben op de verhoudingen tussen de gemeenschappen hier in België”.
Het is een gemiste kans dat hij hier heeft nagelaten duidelijk standpunt in te nemen, dit in tegenstelling tot zijn leermeester Dyab Abou Jahjah die Bizzy Blaza uiteraard steunt.
Dhr. Kobo heeft zich ook nooit gedistantieerd van zijn uitspraken uit het verleden.

Het FJO hoopt in ieder geval dat het Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA) een gepast gevolg zal geven aan de klacht.

Raphael Werner, voorzitter FJO

Bron:
FJO / Hans Knoop; David Braun