Antwerpen, 20 april 2018 – Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste week wenst het Forum der Joodse Organisaties, als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap, te benadrukken dat het niet tot de bevoegdheden behoort van de leiders van de Antwerpse Joodse gemeenschap om kandidaten voor te stellen of aanzet te geven tot het stemmen ten gunste van één of andere democratische partij of één of andere kandidaat.

Het FJO wenst er op te attenderen dat de vrijheid van godsdienst beschermd wordt door de Grondwet. Godsdienstige of niet godsdienstige beleving is de vrije keuze van elk individu en gaat enkel zijn privé leven aan.

Het is nochtans evident dat indien een persoon een publiek verkiesbaar mandaat wenst uit te oefenen, en zich bij een bepaalde partij wenst aan te sluiten, deze partij het recht heeft om de persoonlijke overtuigingen van de kandidaat te toetsen, aan haar normen en waarden.

Anderzijds is het het democratisch recht van iedereen om zijn stem uit te brengen op de partij die zijn levenswijze en religieuze overtuiging garandeert en in ere houdt.

Het FJO wenst te benadrukken dat zij steeds uitstekende contacten heeft onderhouden met alle democratische partijen.

Raphael Werner, voorzitter FJO
Bron:
FJO - Raphael Werner, voorzitter