Artikel van Likoed Nederland, 15 april 2018

In antwoord op Kamervragen van de PVV over de aanschaf van een privéjet van 50 miljoen dollar voor de Palestijnse president antwoordde minister van Ontwikkelingshulp Kaag (D66) dat hier geen Nederlands belastinggeld voor gebruikt is.

Dit ondanks dat de timing van deze aankoop van die kostbare Boeing 737 zeer wrang is. Ongeveer tegelijkertijd vroegen de Palestijnen namelijk om miljoenen euro’s extra aan het buitenland omdat anders “Palestijnse kinderen honger zouden gaan lijden”.
Minister Kaag – getrouwd met een hoge PLO’er en werkzaam geweest bij een hulporganisatie voor Palestijnen – maakte daarop versneld 13 miljoen euro over.

Recent werd ook nog een nieuw Palestijns presidentieel paleis opgeleverd van 18 miljoen dollar. Hierover ontstond echter onder Palestijnen zelf zo veel verontwaardiging, dat het omgebouwd wordt tot bibliotheek. Handig, zo een bibliotheek op een afgelegen heuvel in de buurt van Ramallah. En wie weet, misschien komen die twee landingsplaatsen voor helikopters er ooit nog eens van pas. Bijvoorbeeld als iemand erg te laat is met het terugbrengen van een boek.

U hoeft trouwens niet bang te zijn dat de familie van Mahmoud Abbas door het verlies van het paleis er armoedig bij komt te zitten. Een zoon van Abbas heeft bijvoorbeeld het monopolie gekregen op de verkoop van sigaretten in autonoom Palestijns gebied. Dat betekent dat bij elk verkocht pakje sigaretten de kassa rinkelt bij de familie Abbas.

Nog waanzinniger dan het paleis en het vliegtuig is dat de Palestijnse Autoriteit 350 miljoen dollar per jaar besteedt aan salarissen aan terroristen.
Daarbij geldt dat hoe meer doden en gewonden de terrorist heeft gemaakt, hoe hoger het salaris is dat betaald wordt. De zwaarste terroristen worden betaald volgens de rang van een generaal. Het totaal betaalde bedrag is gelijk aan de helft van de begrotingssteun die het van het buitenland ontvangt.

Toch doet minister Kaag in antwoord op de genoemde Kamervragen net alsof al deze uitgaven niet mede door Nederlandse ‘ontwikkelingshulp’ mogelijk worden gemaakt:

“Er zijn geen Nederlandse of Europese bijdragen voor de aanschaf gebruikt. Die bijdragen zijn geoormerkt voor specifieke uitgaven en voorzien van waarborgen om te voorkomen dat die voor andere doeleinden worden gebruikt.”

Kent minister Kaag het ‘vestzak-broekzak’ gegeven dan niet?
Natuurlijk was zonder de gigantische buitenlandse hulp – per hoofd even zo veel als alle andere bevolkingsgroepen in de wereld bij elkaar – aan de Palestijnen dit soort uitgaven niet mogelijk.

Zelfs minister Kaag ontkomt er niet aan om dat een beetje toe te geven:

“De aanschaf van een regeringstoestel lijkt een grote uitgave voor een regering die voor een belangrijk deel van diens inkomsten afhankelijk is van donorbijdragen.”

Stop dan met deze onzinnige, geweld aanmoedigende bestedingen van Nederlands belastinggeld en volg het voorbeeld van de Verenigde Staten. Die weigeren sinds vorige maand om nog langer Palestijnse terroristen te financieren. De Palestijnse Autoriteit zal geen enkele begrotingssteun meer ontvangen zolang het die beloningen van terreur blijft betalen.

Een noodzakelijke stap om het Palestijnse geweld terug te dringen, die Europa en Nederland daarom direct zouden moeten volgen.

Gerelateerde artikels:

Wikipedia info over Minister Sigrid Kaag https://en.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kaag

Bron: