Het Forum der Joodse Organisaties heeft klacht neergelegd nav het nieuws over haatzaaiende cartoons die gedrukt worden in leerboeken die behoren tot het lessenpakket in Vlaanderen. Wij houden u verder op de hoogte van het verloop van de klacht.
Zie hier het artikel dinsdag gepubliceerd op Joods Actueel: “Aanzetting tot Israëlhaat in Vlaamse lessen Aardrijkskunde”

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn. Directeur van GO!, Raymonda Verdyck, distantieert zich van de “gestereotypeerde cartoon die niet in lijn ligt met de waarden van ons pedagogisch project”.

“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die van plan is de leerkracht en schooldirectie hierover aan te spreken.

De cartoon staat in het leerboek Polaris GO!3 van de Mechelse uitgeven Plantyn en bereikt vele duizenden Vlaamse kinderen in het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Amnesty distantieert zich

Amnesty International reageerde bij monde van hun woordvoerder en erkende dat het schoolboek misleidend was omdat het niet om een Amnesty cartoon ging. Trouwens, de naam van de cartoonist, Latuff, staat onderaan rechts op het beeld. Een eenvoudige Google zoekopdracht toont direct dat deze extreemlinkse cartoonist helemaal niet in dienst is van Amnesty en wel vaker controversiële tekeningen verspreidt. De auteurs hebben dus bewust gebruik gemaakt van deze cartoon, goed wetende dat de bron niet Amnesty International is, en hebben het onderschrift speciaal geformuleerd om verwarring te zaaien.

Waterakkoorden

Er werden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit verschillende akkoorden afgesloten over waterbevoorrading en -beheer. Israël beheert het schaarse water dat ze heeft op een voorbeeldige manier en komt met innovatieve technieken voor de dag zoals het ontzilten van zeewater.

Als de Palestijnen dat niet doen en geen respect voor het milieu opbrengen dat is dat hun eigen verantwoordelijkheid en niet de fout van Israël.

Zo doen de Palestijnen bijvoorbeeld amper aan waterzuivering en recyclage, ondanks het feit dat donorlanden hiervoor geld hebben voorzien. Een ander probleem is het illegaal aftappen van water door Palestijnen op verschillende locaties in de Westoever waardoor hun broeders in andere Palestijnse steden daar de dupe van zijn.

Gemeenschapsonderwijs

De grote baas van het Gemeenschapsonderwijs, Raymonda Verdyck, benadrukt dat het GO! zelf geen leerboeken samenstelt maar dat sommige uitgeverijen “vanwege publiciteitsredenen GO! op de cover zetten hoewel we zelf niets met de totstandkoming van de methode te maken hebben”.

“Zonder uitspraak te doen over de inhoudelijke problematiek, willen we ons distantiëren van deze gestereotypeerde cartoon in een leerboek dat zich beroept op de leerplannen van het GO!.

We vinden het belangrijk, en het leerplan voorziet, dat er in de lessen aardrijkskunde gewerkt wordt aan het bewustzijn dat media ons vaak vanuit een eenzijdig perspectief een vertekend beeld geven van geopolitieke conflicten, maar de wijze waarop dit in dit handboek gebeurt is niet in lijn met de waarden van ons pedagogisch project.”

Uit de handel

“We verwachten dat het ministerie van Onderwijs hiervoor snel gepaste stappen zal ondernemen want aanzetten tot haat op basis van foute informatie is net het tegenovergestelde van waar onderwijs voor dient. Ook verwachten we een signaal van de uitgever”, aldus Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel.

Auteur en politicus André Gantman (N-VA) reageert eveneens scherp:

“Deze karikatuur zou perfect passen in de Völkischer Beobachter van de Nazi’s. Het gaat hier om antisemitisme van de zuiverste soort: niet meteen en kordaat ageren is in hoofde van de minister van Onderwijs en de administratie niet minder dan schuldig verzuim”.

Bron:
Joods Actueel, screenshot foto Joods Actueel