Antwerpen, 15 december 2017 – Het FORUM der Joodse Organisaties heeft geschokt kennisgenomen van de intens antisemitische uitspraken van prof. Jan Tollenaere in de door Canvas uitgezonden serie “Kinderen van de collaboratie “.

Het FJO heeft op zich geen probleem met het besteden van aandacht in de media aan kinderen van collaborateurs, landverraders en antisemieten.
Met klem protesteren wij echter tegen het feit dat Canvas Prof. Tollenaere (zoon van de Vlaamse Joseph Goebbels) een podium bood het gedachtengoed van zijn vader verder uit te dragen en vergoelijken.
In een interview met De Standaard van 28 oktober jl. met Tollenaere kwam al kristalhelder tot uitdrukking dat Tollenaere de abjecte, landverradelijke en antisemitische opvattingen van wijlen zijn vader onverkort deelt.

Het FJO is van mening dat aan negationisten, collaborateurs en antisemieten op de publieke omroep geen zendtijd ter beschikking dient te worden gesteld en protesteert dus eveneens tegen de programmamakers die hem een podium boden.

Op zich koestert het FJO geen gevoelens van wrok jegens de kinderen van de collaboratie. Volgens de Joodse ethiek mag men kinderen nimmer de misdragingen van hun ouders verwijten.

In het geval van Tollenaere gaat deze mildheid echter niet op omdat hij onverkort de Nazistische en antisemitische opvattingen en sympathie├źn tot de zijne heeft gemaakt.

 

Voor nadere info :
Raphael Werner, voorzitter FJO: 0475-323333

Bron:
FJO