Perscommuniqué – 29 november 2017

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, officieel orgaan van het Belgische jodendom, bevoegd o.m. tot het domein van de Sjehita (het slachten volgens de joodse ritus) in ons land, heeft de advocaten Emmanuel Jacubowitz, Evelyne Maes en Clémentine Caillet belast met het indienen van een beroep bij het Grondwettelijk Hof van België tegen het Waalse decreet van 18 mei 2017 dat het slachten volgens de joodse ritus verbiedt.

Hebben zich o.a. bij dit beroep van het Consistorie aangesloten, israëlitische gemeenschappen, rabbijnen, personen die de activiteit van Sjohet (dus de activiteit van het ritueel slachten), van kosjere slager of van kosjere traiteur uitoefenen, alsook particuliere burgers, zowel in Wallonië als in Vlaanderen en Brussel.

Het Forum der Joodse Organisaties heeft verklaard dat het zich eveneens bij dit consistoriaal beroep zal aansluiten.

Het CCOJB heeft een afzonderlijk beroep tegen bovengenoemd decreet ingediend.

Het Consistorie is niet van plan om een campagne aan te gaan naar de media toe. De debatten zullen voor het Grondwettelijk Hof worden gevoerd.    (FR versie hieronder)

 

Communiqué de presse du onsistoire – le 29 novembre 2017

Le Consistoire Central Israélite de Belgique, organe officiel du judaïsme belge, compétent notamment dans le domaine de la Shehita (abattage selon le rite israélite) dans le pays, a chargé les avocats Emmanuel Jacubowitz, Evelyne Maes et Clémentine Caillet d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle de Belgique contre le décret wallon du 18 mai 2017 interdisant l’abattage selon le rite.

Il a notamment été rejoint dans ce recours par des communautés israélites, par des rabbins, par des personnes exerçant l’activité de Shohet (abatteur selon le rite), de boucher cacher et de traiteur cacher, ainsi que par des particuliers, tant de Wallonie, de Flandre, que de Bruxelles.

Le Forum der Joodse Organisaties a déclaré pour sa part qu’il se joindra au recours consistorial.

Le CCOJB a introduit de son côté un recours contre ledit décret.

Le Consistoire ne compte pas faire de campagne médiatique. Les débats se mèneront devant la Cour constitutionnelle.

Bron:
CICB/Centraal Israëlitisch Consistorie van België