(English version below)
Met diep medeleven meldt het Bestuur van het Forum u
het overlijden van Philippe (z”l) de geliefde zoon van
onze Erevoorzitster mevrouw Kouky Frohmann-Gartner
 
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 15 september, 2017
Samenkomst te MIDDELHEIM / “Uitvaartplechtigheden” om 12u45
Floraliënlaan 288 / hoek Prins Boudewijnlaan  – 2600 Antwerpen-Wilrijk

Aansluitend op het gedenkingsmoment in Middelheim volgt het vertrek naar Putte 
FRECHIE Begraafplaats – Putseweg 36 – Woensdrecht (4645 RJ Putte – Nederland)
 
Langs deze weg houden wij eraan, met diepe ontroering,
aan Kouky en haar familie onze oprechte deelneming te betuigen.
 
Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel der levenden.   BD”H
 
Raphael Werner, Voorzitter FJO
Eli Ringer, Erevoorzitter FJO


*******
 
The Board of the Forum announces with great sadness
the passing of Philippe (z”l) , the beloved son of
our Honorary President Mrs Kouky Frohmann-Gartner
 
The funeral will take place on Friday September 15, 2017
 
A memorial service will be held
at MIDDELHEIM / “Uitvaartplechtigheden” @ 12:45

Floraliënlaan 288 / corner Prins Boudewijnlaan  – 2600 Antwerpen-Wilrijk
The service in Middelheim is followed by the departure to Putte
FRECHIE Cemetery – Putseweg 36 – Woensdrecht (4645 RJ Putte – The Netherlands)
 
With deepest sympathy we convey our heartfelt condolences
to Kouky and her family.
May his soul be bound in the bundle of life.   BD”H
 
Raphael Werner, President FJO
Eli Ringer, Honorary President FJO