Fouad Belkacem, de woordvoerder van de in 2012 ontbonden radicale moslimorganisatie Shariah4Belgium, heeft bot gevangen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De videoboodschappen die Belkacem in het verleden heeft gemaakt, kunnen bestempeld worden als haatdragend en vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting zoals voorzien in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het Hof vandaag geoordeeld.

Fouad Belkacem, alias Abu Imran, werd in 2012 veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims in verschillende YouTube-filmpjes. Belkacem ging in beroep en vocht nadien ook zijn veroordeling in beroep aan bij het Hof van Cassatie. Dat cassatieberoep werd verworpen. …


Belkacem stapte ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij argumenteerde daarbij dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om aan te zetten tot haat, geweld of discriminatie en dat hij enkel zijn ideƫen en opinies wilde verspreiden. Hij riep daarbij ook artikel 10 van het Europees Verdrag van de Mens, het artikel dat de vrijheid van meningsuiting regelt, in als argument.

Maar dat argument wordt nu verworpen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens het Hof waren de boodschappen van Belkacem haatdragend en heeft hij mensen aangezet tot haat, discriminatie en geweld tegen niet-moslims. Daarmee is hij ingegaan tegen waarden (zoals tolerantie en non-discriminatie) die verankerd zijn in het mensenrechtenverdrag, oordeelt het hof. Belkacem kan zich daarom ook niet beroepen op artikel 10 van het Verdrag.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, dat in het verleden verschillende keren klacht indiende tegen Shariah4Belgium, reageert tevreden: “De grenzen van de vrijheid van meningsuiting werden overschreden door Shariah4Belgium. Er werd duidelijk aangezet tot haat en geweld en dat kan nooit aanvaard worden. Wij zagen dan ook geen andere weg dan de uitspraken te laten veroordelen door een rechter. We zijn verheugd met de uitspraak van het Europees Mensenrechtenhof.”

http://www.hln.be/hln/nl/32846/Shariah4Belgium/article/detail/3213722/2017/07/20/Belkacem-vangt-bot-haatspraak-valt-niet-onder-vrijheid-van-meningsuiting.dhtmlHLN