monument voor de Joodse gedeporteerden aan de Belgiëlei “Dag van de Overwinning voor de Democratie”   

“1997-2017” – 20 jarig bestaan van het Monument

Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid 

maandag 8 mei 2017 om 18u00*

@ het Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Joodse Burgers – hoek Belgiëlei-Mercatorstraat

Organisatie: Forum der Joodse Organisaties

* gelieve plaats te nemen om 17u45


Getuigenissen van kleinkinderen of achterkleinkinderen
 
“Kel Malei Rahamim” door Oppervoorzanger Benjamin Muller
 
Het jeugdkoor van de Romy Goldmuntz Synagoge, o.l.v. dhr. Marcel Apsel
 
Aansteken van kaarsen door personaliteiten
 
Volledig programma volgt
 Inschrijven via fjo@fjo.be