Het Forum der Joodse Organisaties verleent haar volle steun aan de initiatieven genomen door het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, het vertegenwoordigend orgaan bevoegd in deze belangrijke religieuze materie voor de Joodse Gemeenschap, zowel ten opzichte van het Vlaams als het Waals Parlement.

Wij betreuren ten zeerste de buitensporige reacties gericht naar de heer Markiewicz, voorzitter van het Consistorie, die zich “veroorloofd” heeft te refereren aan een onloochenbare, donkere en pijnlijke bladzijde in het leven van de Joodse Gemeenschap van België tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

(franstalige versie hieronder)


Le Forum der Joodse Organisaties accorde tout son soutien aux initiatives prises par le Consistoire Central Israélite de Belgique, l’organisme représentant compétent dans cette importante question religieuse pour la Communauté Juive, tant au Parlement Flamand qu’au Parlement Wallon.

Nous déplorons les attaques inadmissibles à l’égard de M. Ph. Markiewicz, président du Consistoire, qui s’est permis d’évoquer une page noire et douloureuse indéniable du vécu de la Communauté Juive belge pendant la Seconde Guerre mondiale.FJO – Raphael Werner, voorzitter