monument voor de Joodse gedeporteerden aan de Belgiëlei Het FORUM heeft met verbijstering kennis genomen van de éénzijdige beslissing van het Schepencollege om het monument voor de Joodse gedeporteerden aan de Belgiëlei te verplaatsen naar de Louiza-Marialei. Dat voornemen stuit op grote weerstand bij de gehele Joodse gemeenschap van Antwerpen.

Het FORUM heeft in 1996 het initiatief voor het monument genomen en voor het grootste deel van de realisatie bijgedragen o.a. middels een inzamelingsactie bij geloofsgenoten en acht zich daarom mede verantwoordelijk en emotioneel ook (mede) eigenaar. Tevens is het FORUM jarenlang betrokken geweest bij alle vergaderingen van het Schepencollege betreffende dit onderwerp. Het is zeer verwonderlijk dat het FORUM ditmaal voor deze ingrijpende beslissing niet eens op de hoogte gehouden werd.

In 1996 is het college van burgemeester en schepenen met de huidige locatie akkoord gegaan omdat deze historisch onlosmakelijk verbonden is met de deportatie van de Antwerpse Joden én de brandstichting van de twee synagogen aan de Van den Nestlei en de Oostenstraat.

Het monument dient eveneens als graf voor de duizenden weggevoerden die nergens een rustplaats hebben gevonden. In de sokkel zijn assen begraven uit de gaskamers van Auschwitz, evenals de overblijfselen van de verbrande Thora-rollen van de synagogen uit de Antwerpse ” Kristallnacht ” in april 1941. …


In beginsel mogen volgens de Joodse traditie geen graven worden verplaatst. Maar ook los van al deze overwegingen, acht de Joodse gemeenschap de beoogde nieuwe locatie volstrekt inferieur aan de huidige, omdat deze geen directie relatie met de deportaties heeft en volstrekt aan het zicht wordt onttrokken. Daarmee zou het monument nadrukkelijk aan historische, emotionele en educatieve waarde verliezen.

Het FORUM doet een klemmend verzoek aan het college de beslissing ongedaan te maken en blijft het vertrouwen daarop behouden.

——————-

Voor nadere info:

Raphael Werner, voorzitter +32 475 323333
Hans Knoop, woordvoerder + 32 498 432451FJO – foto: monument voor de Joodse gedeporteerden aan de Belgiëlei