Pro-Palestijnse betoging Antwerpen 12/7/2014 [FRBE]Op 12 juli 2014 vond op het Antwerpse Sint-Jansplein een pro-Palestijnse manifestatie plaats, waarbij luidkeels anti-Joodse leuzen werden gescandeerd, o.a. “Khaybar Khaybar Ya Yahoud, Jaish Muhammad sa Yaoud” letterlijk vertaald: “Khaybay Khaybar O Joden, het Leger van Muhammad zal terugkeren”. Dit is een oorlogsleuze verwijzend naar de slag bij Khaybar in het jaar 629, waarbij de plaatselijke Joodse bevolking met veel bloedvergieten uit de stad werd verjaagd.

Hierop heeft het Forum der Joodse Organisaties via haar raadsman David Braun klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd op basis van de Antiracismewet wegens het aanzetten tot haat en/of geweld ten aanzien van een bepaalde gemeenschap, namelijke de Joodse gemeenschap.

Heden heeft de Correctionele Rechtbank van Antwerpen uitspraak gedaan en heeft zij de beklaagde die de leuze gescandeerd heeft, ondanks zijn vraag tot volledige vrijspraak, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 600 euro, beiden met uitstel gedurende 3 jaar, en betaling van 1 symbolische euro aan het Forum als burgerlijke partij. …

Waar de Rechtbank stelt dat het scanderen van dergelijke leuzen het samenleven tussen de verschillende gemeenschappen in onze maatschappij bemoeilijkt, in tijden waar er juist nood is aan verzoenende en samenlevingsopbouwende initiatieven, kan het Forum dit enkel beamen.

Het Forum is verheugd dat de Rechtbank een zeer duidelijk signaal heeft gegeven dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Dit recht werd immers ingeroepen door de beklaagde om zijn vrijspraak te bekomen.

Het Forum spreekt haar oprechte hoop uit dat zij dergelijke klachten niet meer zal hoeven neer te leggen.FJO – foto: Pro-Palestijnse betoging Antwerpen 12/7/2014 [FRBE]