de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties [Foto: European Pressphoto Agency]Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft met teleurstelling kennisgenomen van de beslissing van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om stemmen voor een resolutie aan te nemen die Israël veroordeelt voor de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.

Geheel los van de vraag of men de bouw van nederzettingen toejuicht, dan wel afkeurt is naar het oordeel van het FJO het indienen en aannemen van een dergelijke resolutie geen bijdrage aan het bevorderen van het vredesproces.

Naar het oordeel van het FJO kan het meer dan honderd jaar oude conflict tussen Israël en de Palestijnen alleen aan de onderhandelingstafel worden opgelost.

Het FJO wijst erop dat er binnen de Israëlische samenleving discussie over de wenselijkheid van sommige nieuwe of uitbreiding van bestaande nederzettingen bestaat, maar dat ook de meeste tegenstanders zich niet in de recente veroordeling kunnen vinden. …


De in oktober door de UNESCO – een VN-orgaan dat gaat over het behoud van werelderfgoed – aangenomen Palestijnse resolutie waarin werd ontkend dat het Jodendom historische banden zou hebben met de Tempelberg in Jeruzalem heeft het Joodse volk diep geschokt en ervaren als het legitimeren van geschiedvervalsing.
Ook de drie hoogste vertegenwoordigers van de drie wereldgodsdiensten in Brussel hebben daar vorige maand hun afschuw over uitgesproken.

Dat Israël nauwelijks twee maanden later opnieuw (deze keer door de Veiligheidsraad) werd veroordeeld heeft het geschonden vertrouwen in de Verenigde Naties nog verder ondermijnd.

Het FJO spreekt de wens uit dat – anders dan door veroordelingen – in het nieuwe jaar de partijen door onderhandelingen nader tot elkaar kunnen komen en 2017 als het jaar van vrede in de geschiedenis zal worden bijgeschreven.

Voor nadere info:
Hans Knoop +32 498 432451FJO/Hans Knoop – Foto:de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties [European Pressphoto Agency]