Het Forum der Joodse Organisaties heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden van een van de grootste zonen van het Joodse volk uit de moderne geschiedenis, Shimon Peres (93).

Met gewezen President, Premier en Minister Peres is de laatste zionistische pionier die de staat Israël heeft helpen bouwen het Joodse volk en de Joodse staat ontvallen.

Shimon Peres was de laatste overgeblevene Israëlische leider uit de school van de oprichter van de Staat Israël, David Ben Gurion.

Twintig jaar geleden, in oktober 1995, had het FJO een bezoek aan Israël georganiseerd, begeleid door Vlaamse politici en leden van de pers, waarbij de voltallige delegatie ontvangen werd door toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres.

In juni 2012 werden bestuursleden van het FJO ontvangen door President Shimon Peres in zijn officiële presidentiële residentie. …


In maart 2013 was President Peres op officieel bezoek in Brussel en had het FJO samen met het CCOJB een Academische Zitting in de Koninklijke Academie van België georganiseerd in aanwezigheid van ULB-rector Didier Viviers waarbij President Peres talrijke vragen heeft beantwoord. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij klare taal gesproken. Hij het publiek gecharmeerd met zijn vinnige, spontane en pertinente antwoorden, dit alles gekruid met een beetje humor.

Bovenal zal Peres evenzeer de geschiedenis ingaan als de architect van de Oslo- akkoorden waarin Israël en de Palestijnen formeel tot een deling van het voormalige Palestina besloten. Zowel Peres, premier Rabin en PLO- leider Arafat ontvingen voor de ondertekening van die akkoorden de Nobelprijs voor de vrede.

Uit het feit dat tal van huidige en oud-wereldleiders vrijdag Peres bij de begrafenis de laatste eer bewijzen moge blijken dat niet alleen Israël en het joodse volk, maar de gehele wereld diep getroffen is door het overlijden van deze ongewoon grote persoonlijkheid.

Dat hij moge rusten in de door hem zo gekoesterde vrede.

    

     

Foto 1: 1995 – Leo Delcroix en Rik Daems, gewezen ministers, delegatie FJO in Israël.
Foto 2: 1995 – delegatie FJO ontvangen door Min. BZ Shimon Peres in Jeruzalem.
Foto 3: Juni 2012 – Voorzitter FJO, mevr. Kouky Frohmann, ontvangen in presidentiële residentie in Jeruzalem.
Foto 4: maart 2013 – Brussel, ondervoorzitter FJO begroet President Peres.