Het FORUM der Joodse Organisaties voert een constante strijd tegen elke vorm van antisemitisme, of racisme, zowel voor als achter de schermen. In onzekere tijden zoals heden wordt deze strijd nog verscherpt.

N.a.v. de gekende gebeurtenissen van vorige week op een Antwerps tennistoernooi, waarbij een speler de uitspraak “ze hadden jullie allemaal moeten vergassen” in de mond had genomen, heeft het FORUM klacht neergelegd bij het Parket van Antwerpen.

Het FORUM heeft er alle vertrouwen in dat de bevoegde instanties het nodige zullen doen om een sterk signaal te geven dat dergelijke gedragingen gewoonweg niet kunnen en streng worden bestraft op basis van de bestaande wetgeving.

Het FORUM zal ook blijven wedijveren naar een aanpassing van deze wetgeving aan de noden van de huidige maatschappij.


Gerelateerd artikel:

Belg haalt uit naar Joodse tegenstander: “Ze moesten jullie allemaal vergassen” – HLN – 27/07/2016
http://www.hln.be/hln/nl/9091/Time-out/article/detail/2813624/2016/07/27/Belg-haalt-uit-naar-Joodse-tegenstander-Ze-moesten-jullie-allemaal-vergassen.dhtmlFJO – R. Werner/D. Braun – HLN