Het FORUM der Joodse Organisaties doet een dringend beroep op het presidium van het Europees Parlement publiekelijk afstand te nemen van het ovationele applaus dat de president van de PA ten deel viel nadat hij op 23 juni in een toespraak Israëlische rabbijnen ervan beschuldigde het drinkwater in de Palestijnse gebieden te willen vergiftigen.

In zijn speech voor het EP verwees Abbas naar “enkele Israëlische rabbijnen” die de regering hadden verzocht tot vergiftiging van de drinkwaterbronnen over te gaan.
Ondanks deze klassieke antisemitische “blood libel”, die eeuwenlang leidde tot pogroms, Holocaust en hedendaags moordaanslagen op Joden, kreeg de Palestijnse president van het parlement een halve minuut durende staande ovatie en noemde voorzitter Martin Schultz op Twitter de bijdrage van Abbas “Inspirerend”! ” …


Abbas kwalificeerde de Israëlische politiek als “fascistisch” en hield het EP voor dat als Israël de bezetting zou opheffen daarmee een eind aan het internationaal terrorisme zou komen.
Na internationale opwinding over de onvervalste antisemitische speech voor het EP nam Abbas ruim een dag later gas terug en gaf de PLO een verklaring uit waarin hij de beschuldiging al zouden rabbijnen op het vergiftigen van de bronnen hebben aangedrongen als “ongefundeerd ” typeerde.
Abbas bleek zich te hebben gebaseerd op enkele vage berichten in een Turkse krant dat al voor hij zijn speech hield de beschuldigingen had terug genomen.

Het FORUM tilt echter zwaarder aan het feit dat de plenaire vergadering van het EP zonder ook maar een spoor van kritiek of ongeloof het middeleeuwse antisemitisme van Abbas legitimeerde met een instemmend 30 seconden durend ovationeel applaus.
Het FORUM wijst er op dat de EU coördinator voor de bestrijding van het antisemitisme Katharina von Schnurbein sinds haar aanstelling de gehele EU bereist om antisemitisme in kaart te brengen, en daardoor haar kennelijk het zicht op antisemitisme in de eigen EU instituties wordt ontnomen.
Zowel van het presidium van het parlement als de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans verwacht het FORUM een ondubbelzinnige veroordeling van zowel de speech van Abbas als de wijze waarop die in het EP alom bijval kreeg.

Voor nadere info
Hans Knoop, woordvoerder FJO  +32 498 432451

Gerelateerde artikels: 
“Open brief aan bondskanselier Angela Merkel na antisemitische uitspraken Mahmoud Abbas” – Joods Actueel  http://joodsactueel.be/2016/07/04/open-brief-aan-bondskanselier-angela-merkel/

 FJO – Hans Knoop, woordvoerder