Zondag 17 april heeft de herdenking plaatsgevonden in Boortmeerbeek van het “Stoppen van het XXste Konvooi” – een uniek feit in West-Europa – van de Dossin Kazerne (Mechelen) naar het vernichtigingskamp Auschwitz-Birkennau.

Van de 1.613 gedeporteerden konden er 119 definitief ontsnappen, van dit konvooi kwamen er in 1945 slechts 152 overlevenden terug.

Als opening van de ceremonie werd het lied “Le chant des partisants” gezongen. Het beroerde alle aanwezigen tot in het diepst van hun hart.

Burgemeester Michel Baert  dankte de aanwezigen, daar zij door hier aanwezig te zijn, een radicale keuze hadden gemaakt tegen terreur.

Michel Laub, vertegenwoordiger van de Centraal Israëlitisch Consistorie, schetste het contrast van deze heldendaad, tegenover de Islamitische terreur. Hij benadrukte dat de opvoeding en het leren onderscheid maken, tussen goed en kwaad zowel als het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid van primordiaal belang zijn.  (zie toespraak hieronder) 


Christophe Busch, directeur van de Kazerne Dossin, sprak over het verschil tussen radicalisme – dat goed of kwaad kan zijn – en extremisme. (zie toespraak hieronder)

Na de bloemenhulde werden de “Last Post” en de “Brabançonne” geblazen. 
Meerdere Joodse afgevaardigden brachten op deze 73ste verjaardag van dit uitzonderlijk feit, hulde aan de drie helden die de juiste keuze maakten.

Mevouw Regina Sluszny-Suchowolski vertegenwoordigde het Forum der Joodse Organisaties op deze herdenkingsplechtigheid.

Foto’s en toespraken:

{Gallery dir=’Herdenking-Boortmeerbeek-17April2016′}

Toespraak Christophe Busch, nieuwe Algemeen Directeur van de Kazerne Dossin:

“Een radicale keuze …”, dit is vandaag het centrale thema voor de herdenking van de uitzonderlijke verzetsactie op het 20ste transport vanuit Kazerne Dossin op 19 april 1943. Een bewuste keuze … was het van het gemeentebestuur Boortmeerbeek om in deze moeilijke tijden de herdenking niet te af te gelasten, maar net met meer overtuiging en een knagend gevoel van noodzaak toch te organiseren. Ik ben dan ook zeer dankbaar hiertoe te mogen bijdragen. Link volledige speech

Toespraak Michel Laub, CICB:

“Mijns inziens zijn democratie en opvoeding hier misschien wel uiterst belangrijke uitgangspunten. En ze zijn ook met elkaar verbonden.” Link volledige speech