Diplomatie.Belgium (facebook) - Travellers OnlineRegistreer uw reis op Travellersonline.diplomatie.be

U bent Belg en u reist naar het buitenland? Registreer uw reis dan op Travellersonline.diplomatie.be. Het duurt amper een paar minuten en is gratis! Doet zich in uw land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis,…), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken u makkelijker kunnen informeren en helpen.

Meer info: https://travellersonline.diplomatie.be/

(version en français ci-dessous)


Enregistrez votre voyage sur Travellersonline.diplomatie.be

Vous êtes belge et vous partez en voyage à l’étranger? Inscrivez-vous sur Travellersonline.diplomatie.be en quelques minutes à peine, c’est gratuit ! En cas de crise majeure (catastrophe naturelle, crise politique, …) dans votre pays de destination, le SPF Affaires étrangères pourra plus facilement vous informer et vous aider.

Plus d’info : https://travellersonline.diplomatie.be/

https://www.facebook.com/hashtag/travellersonlinebe?source=feed_text&story_id=1061203643924489 Diplomatie.Belgium (facebook)