EU flags. (photo credit AFP DANIEL ROLAND)Het is erg verontrustend dat er een besluit werd goedgekeurd om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen betreffende producten van Joodse nederzettingen die helpen bij het legitimeren van de boycot tegen Israël.
Disinvestering en sancties zijn een rethoriek van haat tegen Israël, die publiekelijk opkomt om het land te elimineren.

Koinonia en de Alliantie voor Vrede in het Midden-Oosten sturen een open brief naar EU afgevaardigden zodanig dat deze richtlijnen terug herroepen zouden worden. De brief werd mede ondertekend door het Forum der Joodse Organisaties.

Wij willen jullie ALLEN vragen om deze brief mede te ondertekenen (brief in bijlage)

Link petitie: http://citizengo.org/en/sy/31031-please-revoke-israeli-labeling-guidelines?tc=ty&tcid=17445137

Zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen in ons land en opkomen tegen deze onrechtvaardigheid door de wereld te laten weten dat met een dubbele standaard meten tegenover Israël onaanvaardbaar is! …


Brief in pdf

Aan: Federica Mogherini
EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken veiligheidbeleid
& Vice-Voorzitter van de Europese Commissie

20 november 2015

Geachte Hoge vertegenwoordiger Mogherini,

In een periode van grote instabiliteit in het Midden-Oosten waar Israël geconfronteerd wordt met een nooit geziene golf van terrorisme is het erg verontrustend dat de EU ervoor kiest om economische en diplomatieke druk uit te oefenen op Israël. Zulke standpunten leiden tot meer anti-Israël boycot, disinvestering en sancties.

Het besluit om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen betreffende producten van Joodse nederzettingen helpt enkel om de BDS retoriek van radicale elementen te legitimeren. Die zijn er immers enkel op uit om Israël te elimineren. Zulke retoriek zou niet mogen getolereerd, beloond of bekrachtigd worden door politieke kanalen. Dit is namelijk in tegenstrijd met de rol van vredespartner die de EU ambieert in het Midden-Oosten.

Een dergelijke maatregel is in het bijzonder moeilijk te rechtvaardigen omdat de EU nooit een gelijkaardig besluit heeft uitgevaardigd in een van de andere 200 conflicten in de wereld. Noord-Cyprus, dat in 1974 door Turkije werd geannexeerd, is bijvoorbeeld nooit zo behandeld terwijl Cyprus toch een lidstaat is. Het handhaven van deze dubbele standaard tegen Israël geeft een duidelijke boodschap dat de EU terrorisme aanmoedigt en in feite een boycot tegen Israël promoot.

Ik roep U dan ook op om deze discriminerende politiek die Israël isoleert en schade toebrengt aan Israëlische inwoners van alle etnische achtergronden en belijdenis, te stoppen.

Met alle achting,

Mede ondertekend door:

  • Belgische Coalitie voor Israël
  • B’nai B’rith Antwerpen
  • ORT Belgium
  • Chrétiens amis d’Israel
  • A-net
  • Christenen voor Israël
  • Koinonia Ministries
  • C’Axent
  • Belgische vrienden van Beautiful Israel
  • Forum der Joodse Organisaties