Premier Charles Michel vandaag in de KamerEen bijkomend budget van 400 miljoen euro en een strategisch plan gebaseerd op vier assen. Dat gooit de regering in de strijd om terrorisme in ons land en daarbuiten aan te pakken, zo maakte premier Charles Michel (MR) bekend tijdens een toespraak in de Kamer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.
Premier Michel heeft even over 9 uur in de Kamer toelichting gegeven bij de nieuwe regeringsmaatregelen tegen terreur.

Hij benadrukte dat de regering al heel wat maatregelen heeft genomen na de aanslag tegen Charlie Hebdo en de verijdelde aanslag in Verviers begin dit jaar, maar tegelijk gaf hij de tekortkomingen toe. “We weten het, het volstaat niet. We moeten meer doen, we moeten beter doen.”

Eerst en vooral trekt de regering een bijkomend budget van 400 miljoen euro uit om de strijd tegen terreur te financieren. “Hiervoor dienen we een amendement in op de begroting van 2015”, zei hij.

Daarnaast vaardigt de regering een hele reeks maatregelen uit gebaseerd op vier assen: haatboodschappen en oproepen tot geweld in de kiem smoren, middelen en inspanningen concentreren op gevaarlijke individuen, de veiligheidsdiensten versterken en optreden op internationaal niveau. …


1. Radicalisme bestrijden

“We stellen een banalisering vast van oproepen tot haat en geweld”, zei Michel. “Dat is onaanvaardbaar.” Daarom wil hij haatpredikers de mond snoeren en indien nodig het land uitzetten. “We willen geen extremistische predikers op ons grondgebied.”

Michel wil ook een nieuwe wet in het leven roepen die toelaat extremistische haatsites af te sluiten. Niet-erkende gebedshuizen wil hij ontmantelen en hij wil ook meer transparantie over de financiering van moskeeën. Daarbij neemt hij ook de financiering vanuit het buitenland in het vizier. Tot slot wil hij de opleiding van imams optimaliseren.

Om dit alles tot een goed einde te brengen, nodigt hij alle ministers-president van de deelstaten uit voor overleg.

2. Aandacht voor gevaarlijke individuen

De regering wil jongeren beletten naar Syrië te vertrekken. Om dit te realiseren moet iedereen die plannen in die richting heeft een elektronische enkelband krijgen.

Voor wie wél vertrekt en daarna naar ons land terugkeert, had Michel één boodschap: “Jihadisten hebben hun plaats in de gevangenis”. In dit kader wil hij ook vermijden dat teruggekeerde Syriëstrijders die de Belgische nationaliteit níét hebben ons land binnenkomen.

Voorts wil hij passagierslijsten van treinen en vliegtuigen laten controleren om na te gaan of ze namen van verdachte individuen bevatten.

3. Meer middelen voor veiligheidsdiensten

De veiligheidsdiensten in ons land krijgen meer middelen én meer armslag. De regering wil extra personeel aanwerven en meer investeren in nieuwe technologieën zoals spraak- en nummerplaatherkenning. Ook de bijzondere opsporingsmethodes worden uitgebreid.

Rechercheurs krijgen een betere ondersteuning en meer mogelijkheden. Zo mogen ze voortaan de klok rond huiszoekingen uitvoeren in terrorismedossiers. In diezelfde dossiers wil Michel de wet op de voorlopige hechtenis aanpassen. Verdachten zullen in de toekomst 72 uur kunnen worden vastgehouden, in plaats van 24 uur nu.

Opvallend: prepaidkaarten voor mobiele telefoons zullen in de toekomst niet langer anoniem kunnen worden aangekocht.

4. Internationaal optreden

Michel pleitte tot slot voor een internationale coalitie in de schoot van de VN om de terreurgroep IS aan te pakken. “We moeten IS voorgoed uitroeien, niet alleen zijn uitbreiding stoppen”, zei hij.

Hij benadrukte ook de nood aan een versterking van de Europese (buiten)grenzen. Dat noemde hij “fundamenteel” voor de toekomst van Europa. Ook het nabuurschap is voor hem een prioriteit. Zo moet de EU volgens hem goeie afspraken maken met Turkije, zodat Syrische vluchtelingen in dat land blijven en niet de doortocht naar Europa maken. Tegelijk draagt Europa volgens hem een verantwoordelijkheid om een goeie infrastructuur in de regio uit te bouwen.

Parlementaire commissie

Michel eindigde zijn toespraak met een oproep om over de partijgrenzen heen en als “echte democraten” de handen ineen te slaan. “Deze lijst met maatregelen is niet exhaustief. We kunnen ze verder aanvullen en verbeteren in samenspraak met de veiligheidsdiensten, maar ook door een dialoog tussen meerderheid en oppositie te voeren.”

Om dat laatste in goede banen te leiden, wil hij een speciale parlementaire commissie in het leven roepen waarin alle partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan, initiatieven kunnen nemen en wetten kunnen goedkeuren.

“Belgische veiligheidsdiensten hebben levens gered”

Tot slot haalde hij uit naar de buitenlandse kritiek die de jongste dagen aanzwelt als zouden de Belgische veiligheidsdiensten ondermaats werk leveren. “Het is dankzij inlichtingen van onze diensten dat de operatie gisteren in Sint-Denis heeft kunnen plaatsvinden. Ik kan niet aanvaarden dat onze diensten zoveel kritiek krijgen. Ze worden ten onrechte geviseerd. Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken. Dankzij hen zijn vele levens gered.”

http://deredactie.be/permalink/1.2500129VRTnieuws / De Redactie – foto: Premier Charles Michel vandaag in de Kamer