Het Forum der Joodse Organisaties neemt met afschuw en medeleven kennis van
het lot van de vluchtelingen uit een aantal Arabische landen die na
mensonterende ontberingen trachten een veilig heenkomen in Europa te zoeken.

Op basis van de joodse humanitaire traditie en geboden dringt het FJO er
zowel bij de federale Belgische regering als bij de EU op aan menselijkheid
en barmhartigheid te laten prevaleren boven regelgeving. Als geen ander weet
het Joodse volk wat het betekent om te moeten vluchten en huis en haard te
verlaten om te ontkomen aan barbarij en genocide.

Tachtig jaar geleden trachtten joden Nazi-Duitsland te ontvluchten om aan
een dreigende genocide te ontkomen. Zij bonkten op deuren om toegelaten te
worden, maar vonden veelal geen gehoor. …


Tijdens de internationale conferentie in Evian in 1938 besloten alle
deelnemende landen de poorten voor joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland
en Oostenrijk dicht te houden. De enige staat ter wereld die tegen betaling
bereid was Joden op te nemen was de Dominicaanse Republiek.

Een positieve uitzondering op de regel vormde België dat op genereuze wijze
in de jaren ’30 Joodse vluchtelingen opnam en tijdens de Nazi-bezetting
verhoudingsgewijs velen van hen van deportatie naar de vernietigingskampen
wist te behoeden.

Het is in deze traditie dat het FJO de Belgische regering aanspreekt op het
voeren van een ruimhartig toelatingsbeleid voor de vluchtelingen die thans
aan middeleeuwse gruwelen trachten te ontkomen.

Het FJO waardeert met name de inspanning die thans de Bondsrepubliek
Duitsland zich getroost om vluchtelingen een warm onthaal te bieden.

Het land dat in de vorige eeuw de grootste misdaad in de geschiedenis
pleegde staat thans model voor de wijze waarop een fatsoenlijke en
humanitaire samenleving zich dient op te stellen jegens mensen in nood.

 

Voor nadere info:

Hans Knoop 0498 432451