OZ logoZoals velen onder u weten werd Israël sinds 1 januari 2015 geschrapt van de lijst van landen waar het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) reisbijstand voor dringende zorgen in het buitenland (DZB) verleende aan haar leden.

Landen als Marokko, Egypte, Syrië, Algerije, enz. stonden nog wel op deze lijst.

Bij deze kan het FORUM der Joodse Organisaties u mededelen dat, ondanks vele eerdere klachten, het Onafhankelijk Ziekenfonds thans na onze interventie heeft besloten Israël weer terug op de lijst te zetten en dit met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2015.

Het OZ heeft aan het Forum verzekerd dat de online brochure deze week in die zin nog zal worden aangepast en op een later tijdstip zullen de gedrukte brochures volgen.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft ons verzocht in haar naam verontschuldigingen aan te bieden aan al haar leden voor het ongemak dat dit mogelijks veroorzaakt heeft.

Wij stelden het op prijs u dit te bevestigen.


Meer info volgt op de website van OZ: https://www.oz.be/

FJO / OZ