Als antwoord op de terreur en de angst roepen de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken, het jodendom, de islam en de vrijzinnigheid op tot een nationale manifestatie in Brussel met als slogan « Together in Peace – Vrijheid en Respect ». Die zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2015 om 14 uur.

Samen zeggen we:
JA aan het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen
JA aan de vrijheid van meningsuiting en aan de vrijheid van geweten en godsdienst
JA aan het respect voor alle mensen, welke religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging ze ook zijn toegedaan

› 13u30: Verzamelen aan de ‘Megafoon’, Stalingradlaan (nabij Zuidstation)
› 14u: Vertrek
› 16u30: Einde aan Kunstberg (nabij Centraal Station)


Voor meer informatie:

Website: www.togetherinpeace.be
Facebook: www.facebook.com/togetherinpeace2015
Twitter: Hashtag #TogetherinPeace

ORGANISEREND COMITÉ

Anglicaanse Kerk | Bisschoppenconferentie van België | Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Executief van de Moslims van België | Orthodox Aartsbisdom van België | Unie Vrijzinnige Verenigingen
Verenigde Protestantse Kerk in België | Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België

SECRETARIAAT EN COÖRDINATIE

Sant’Egidio, Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel | T 02 512 45 46 | E info@togetherinpeace.be