Crevits: “Leerlingen moeten meer weten over genocide”

Minister Hilde CrevitsVlaams minister van Onderwijs Crevits ondertekende in Kazerne Dossin een engagementsverklaring met de vertegenwoordigers van alle onderwijsnetten.

Op 27 januari tekenen de Vlaamse regering en de Vlaamse onderwijskoepels een bijzondere engagementsverklaring in Kazerne Dossin. Met deze verklaring garandeert het onderwijs dat elke leerling inzicht zal krijgen in de ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’. De ondertekening gebeurt op de symbolische datum van 27 januari, de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

De locatie, Kazerne Dossin, en het tijdstip, dag op dag zeventig jaar na de bevrijding van het nazi-uitroeiingskamp Auschwitz, waren niet toevallig gekozen. Met de engagementsverklaring willen alle Vlaamse onderwijsnetten (VSKO, GO!, POV, OVSG en OKO) garanderen dat elke student in het secundair onderwijs inzicht krijgt in genocide en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. …


‘Het moet leerlingen doen nadenken over de maatregelen die een democratie dient te nemen om haar fundamentele vrijheden te beschermen. Dat scherpt hun verantwoordelijkheid en burgerzin aan’, zei Crevits. De verklaring houdt onder meer een herziening van de leerplannen in en extra initiatieven ter ondersteuning van scholen, lerarenopleidingen en leerkrachten.

‘Scholen zijn niet alleen de plaats om te leren, ze dienen ook om jongeren te leren samenleven’, verduidelijkte Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!, namens alle onderwijskoepels.

Dat er al een en andere gebeurt rond herinnering, bewezen leerlingen uit Schaarbeek en Landen, die in Kazerne Dossin een presentatie gaven voor de minister. (masi)

http://www.hildecrevits.be/nl/crevits-leerlingen-moeten-meer-weten-over-genocideHet Laatste Nieuws – foto: Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

2015-01-30T00:00:00+00:00Vrijdag, 30 Januari 2015|Aangeraden, Algemeen, Belgie, Geschiedenis, People, Shoa|