Het Forum der Joodse Organisaties betuigt bij deze haar diep medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo te Parijs.

Het kan niet door de beugel dat journalisten, redacteurs, tekenaars, cartoonisten, of eenieder worden omgebracht wegens het uiten van hun mening als onderdeel van de persvrijheid en de vrijheid op meningsuiting, waarvan het recht op satire integraal deel uitmaakt.
In een democratische samenleving als de onze dienen deze rechten en vrijheden te worden gevrijwaard en beschermd.

Het Forum hoopt dat de voortvluchtige daders van deze koelbloedige executie zo spoedig mogelijk zullen worden opgepakt en zich voor hun daden zullen moeten verantwoorden.

Anderzijds wil het Forum ook tot kalmte oproepen en de polarisering tegen een bepaald geloof verwerpen. De meerderheid mag niet het slachtoffer worden van de daden van een minderheid extremisten.


Rapahel Werner,
VoorzitterFJO