Gaza vreugdemanifestaties onder de vaandel van Fatah en Hamas na slachting in synagoog in Jeruzalem nov. 2014 [Ilene Prusher-Time] Het FORUM heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het arrest van het EU Hof van Justitie waarin wordt beslist dat de EU op juridisch ondeugdelijke gronden Hamas op de lijst van terroristische organisatie heeft geplaatst.
Formeel dient Hamas van de lijst te worden geschrapt maar het Hof heeft hiertoe niet besloten omdat de EU in de gelegenheid wordt gesteld bij een beroepsprocedure alsnog de beslissing juridisch beter te motiveren.

Op dezelfde dag besloot het EU Parlement met een grote meerderheid de lidstaten op te roepen de Palestijnse staat formeel te erkennen in het kader van te hervatten vredesbesprekingen op basis van een tweestaten oplossing.

Alhoewel beide EU beslissingen onafhankelijk van elkaar op dezelfde dag zijn genomen en het Hof geen politiek orgaan is roepen zowel de timing als uitkomsten toch vragen op . …


Zeker door de globalisering van het internationaal terrorisme en Jihadisme zijn beslissingen zoals deze week genomen – hoe correct die juridisch ook mogen zijn – een verkeerd signaal.
Uit de o.m. opgetogen wijze waarop de moordenaarsbende Hamas de juridische mini-overwinning vierde werd dat verkeerde signaal afgelopen dagen duidelijk.

Anders dan het Hof in het arrest verwoordde werd de uitspraak opgevat als een legitimering van de moordpraktijken van Hamas, diezelfde Hamas die onlangs een unie heeft gevormd met de Fatah van president Abbas.

Alhoewel het FORUM iedere vergelijking met de jaren dertig verder afwijst ziet het wel zorgelijke paralellen met name in het niet adequaat optreden tegen uitingen van racisme en antisemitisme die terreuraanslagen veroorzaken, zoals o.a. recentelijk in Sydney en in Pakistan.

Gaza vreugdemanifestaties met uitdeling van zoetigheden na slachting in synagoog in Jeruzalem nov. 2014

Foto: Gaza vreugdemanifestaties met uitdeling van zoetigheden na slachting in synagoog in Jeruzalem nov. 2014FJO / Hans Knoop – Gaza vreugdemanifestaties onder de vaandel van Fatah en Hamas na slachting in synagoog in Jeruzalem nov. 2014 [Ilene Prusher-Time]