de Tempelberg in JeruzalemWat is de betekenis van de Tempelberg? Is het een heilige plaats voor zowel joden als moslims?

De Tempelberg in Jeruzalem, waar voorheen de twee joodse tempels gevestigd waren, is de meest heilige plaats binnen het Judaïsme. De plaats wordt tevens “Haram al-Sharif” genoemd door de Moslims, waarop hun moskee “al-Aqsa” staat, het derde belangrijkste bedevaartsoord binnen de Islam, de Rotskoepel (wat geen moskee is) en verschillende andere kleinere gebouwen.

De al-Aqsa moskee staat op het meest zuidelijke deel van de esplanade op de Tempelberg en omslaat een relatief kleine oppervlakte. Historische bronnen situeerden de vestiging van de joodse tempels op de Tempelberg op een ander deel van de esplanade dan waar de moskee zich vandaag bevindt.

Garandeert Israël de vrijheid van godsdienstbeleving op de Tempelberg en wat houdt het status-quo binnen deze zone? …
• Na de eenmaking van Jeruzalem in 1967, besliste Israël om de status-quo op de Tempelberg te handhaven. Uit respect voor de gevoeligheden van de Moslims werd het de Islamitische Waqf toegestaan de Tempelberg verder te beheren, de heiligste plaats binnen het Judaïsme. Volgens deze zelfde status-quo kunnen niet-moslims (Israelieten en toeristen) de Tempelberg bezoeken op voorgeschreven uren en worden de toegang ontzegd tot de al-Aqsa moskee zelf. Verder wordt hen niet toegestaan te bidden op de esplanade van de Tempelberg.

Premier Netanyahu heeft herhaaldelijk verklaard dat de Israëlische overheid het staus-quo op de Tempelberg wil behouden en zich duidelijk kant tegen elke aanpassing hierrond. Hij beklemtoonde dat eenieder die een andere visie hieromtrent uit, dit enkel in eigen naam doet en hierbij het beleid van de Israëlische regering niet weerspiegelt.

Wat gebeurt er op de Tempelberg? Palestijns geweld

Gedurende de laatste maanden poogden radicale extremistische palestijnen de toegang tot de Tempelberg voor christenen en joden te ontzeggen en zodoende het status-quo te breken. Deze oproerkraaiers worden betaald en gestuurd door radicale islamitische groeperingen waaronder Hamas. Zo werden verschillende bezoekers en politieagenten aangevallen met stenen, vuurwerk, ijzeren staven en zelfs molotov-cocktails. Deze jongeren gebruiken de al-Aqsa moskee als uitvalsbasis voor georganiseerde aanvallen waarbij ze de moskee gebruiken als opslagruimte en schuilplaats tijdens de nacht.

Leugens en karikaturen: oproepen tot haat

• De oproep tot geweld op de Tempelberg werd gelanceerd door President Mahmoed Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit (PA) alsook door radicale islamitische elementen.
Voorbeelden:
In recente toespraken (speech van de president van de PA, Aboe Mazen -18 oktober 2014) verklaarde Mahmoed Abbas dat “alle middelen aangewend moeten worden om de joden de toegang te ontzeggen tot de Haram (de Tempelberg)”. Als reden hiertoe haalde Abbas leugens aan waarbij gesteld werd dat Israël de al-Aqsa moskee zou hebben aangevallen en dat joden van plan zijn haar te ontheiligen.

Op 5 november laatstleden publiceerde de Nationale Palestijnse Veiligheidsdienst een aanstootgevende karikatuur op Facebook getiteld “al-Aqsa mishandeld”, waarbij een Israëlische soldaat zijn broek laat zakken achter een huilende arabische vrouw die de moskee voorsteld en op het punt staat zich aan haar te vergrijpen.

Laat dit duidelijk zijn: de beschuldigingen waarbij Israël de al-Aqsa moskee zou willen schaden zijn op niets gestoeld. Het feit dat deze geuit worden door zowel de islamitische radicalen maar ook door de mainstream Palestijnse vertegenwoordiging is een alarmerend en gevaarlijk fenomeen.

Belangrijk om te benadrukken:

• De Islamitische Waqf beheert de Tempelberg. Israëlische politieagenten worden niet toegestaan post te vatten op de Tempelberg en bewegen zich enkel ter plaatse bij specifieke gevallen, wanneer de rellen op een efficiënte manier bedwongen moeten worden om de openbare orde te herstellen. Meer specifiek hanteert de joodse politie een algemeen principe om niet in de moskee binnen te gaan.

• Alhoewel de politieagenten die ingezet worden bij de Tempelberg op regelmatige basis geconfronteerd worden met levensbedreigende situaties, worden zij enkel uitgerust met niet-lethale middelen.

• Het zijn de palestijnse oproerkraaiers zelf die de al-Aqsa moskee ten gronde richten en deze besmeuren door haar in een gevechtszone te transformeren. Ze gebruiken meubilair van de moskee als barricades en vuren vuurwerk af vanuit de moskee, waar tapijten en houtwerk gemakkelijk kan ontvlammen. Deze relschoppers tonen dan ook een totaal gebrek aan respect voor de vele vrome moslims die enkel in stilte willen komen bidden en voor de Islamitische Waqf die deze site beheert.

Voor het vrijdaggebed van vandaag, 14 november, verleent Israël de toegang tot de Tempelberg aan de moslims, zonder leeftijdsbeperking.Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg – foto: de Tempelberg in Jeruzalem (illustratie)