Krijgen we wereldwijd 1 miljoen handtekeningen bij elkaar als steunbetuiging voor de Balfour Verklaring uit 1917?

Zondag 2 november markeert de 97e verjaardag van de Balfour Declaration. Een document dat velen beschouwen als de eerste stap in de vorming van een tastbare staat voor het Joodse volk toen Lord Balfour het standpunt proclameerde van “Zijne Majesteit´s regering” betreffende de vorming van een nationaal tehuis in Palestina ten behoeve van het Joodse volk. Niet alleen vertegenwoordigde dit de eerste politieke erkenning van het joods nationalisme door een wereldmacht, maar was het ook een weerspiegeling van de filosofische, praktische en spirituele betekenis achter de historische band van het Joodse volk met haar oude vaderland.

Eenmaal gevierd in Joodse gemeenschappen wereldwijd voor meer dan een decennium, bracht de jaarlijkse viering van Balfour Day hoop voor degenen die ervan droomden ooit op een dag een eigen thuisland te krijgen. Een thuisland waarin ze konden leven vrij van vervolging en van haat als Joden in hun eigen huis. …


Als logisch onderdeel van het voortdurende Balfour initiatief, om het bewustzijn van deze historische gebeurtenis te verhogen, zullen dit jaar de Balfour Day festiviteiten een zeer speciale virtuele ontmoeting inhouden met Herzl, die gezien mag worden als de vader van het moderne zionisme en de “architect” van de Verklaring van Balfour door zijn precedent stelling met zijn idealisme, passie en inzet voor de vervulling van een oud verlangen betreffende de terugkeer van het Joodse volk naar Zion.

Herzl’s droom, samen met de verspreiding van het politieke zionisme onder Joodse gemeenschappen wereldwijd, leidde tot de door het lot bepaalde ontmoeting tussen Chaim Weizmann en de Engelse minister van Buitenlandse Zaken Balfour in 1906. Het resultaat is geschiedenis: een brief waarin een Joods nationaal tehuis uitgeroepen wordt in het Bijbelse land van de Joden.
Dr. Elana Heideman, directeur van de stichting “Israël Forever” en visionair achter het Balfour Initiative, verklaart:
“Herzl’s erfenis komt tot leven door de Balfour-verklaring, waarin de basis gelegd werd voor de oprichting van de moderne Joodse staat. Met de inspanningen die wereldwijd opkomen Israël onwettig te verklaren, wordt de internationale erkenning stap voor stap nog belangrijker voor ons op de weg in de vorming van Israël.”

Herzl speelde een centrale rol in het verhaal van de moderne staat Israël en terwijl zijn droom als volbracht mag worden beschouwd, is het werk aan de afbouw van de voorbeeldstaat die Joden wereldwijd verenigt duidelijk nog niet voltooid.
Tijdens het vieren van de Dag van Balfour heeft de stichting “Israël Forever” de eer individuen en gemeenschappen te mogen uitnodigen voor een virtueel gesprek met David Matlow – Herzl Aficionado – en de eerst vertoning online van zijn film “My Herzl,” geproduceerd samen met zijn zwager Eli Tal-El en Ruth Diskin Films.
“Israël Forever” hoopt niet alleen op het bevorderen van een beter begrip van een oude vaderfiguur uit de Joodse geschiedenis, maar ook op het versterken in de 21e eeuw van de internationale acceptatie van de rechtmatigheid van Israël als staat die op een bepaald moment naar voren kwam uit alle delen van de internationale gemeenschap.
Om deze erfenis en de waarde van deze historische ontwikkeling te markeren, nodigt de stichting “Israël Forever” het publiek uit tot het bij elkaar brengen van 1 miljoen handtekeningen ter viering van de 100e verjaardag van de verklaring op 2 november 2017.
Deze handtekeningen zijn bedoeld om te dienen als een wereldwijde herinnering dat Israël werd opgericht met de volledige steun en rugdekking van de internationale gemeenschap en de wil te benadrukken dat de Joodse band met Israël blijft voortbestaan in de wereld van vandaag.

Teken hier voor de Balfour Verklaring en bescherm haar historische wetmatigheid voor eeuwig:

TEKEN DE BALFOUR VERKLARING!Israël Forever.org / E.J.Bron.worldpress