Heden werden de vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap van België uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de nieuwe Eerste minister van België, Charles Michel.

Waren aanwezig op deze vergadering Dhr. Raphael Werner, voorzitter en Dhr. Eli Ringer, Ere-voorzitter van het FORUM der Joodse Organisaties (FJO), en de HH. Baron Julien Klener, voorzitter en Dhr. Robert Grossman, van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB), en Maurice Sosnowski, voorzitter en de heer Marc Weisser, secretaris van het CCJOB (Coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België).

Belangrijke onderwerpen zoals de toenemende Jodenhaat en racisme waren aan de dagorde.

De premier heeft benadrukt dat hij deze problemen zeer ter harte neemt en dat hij hier in de toekomst tegen zal waken, mede met onze medewerking door hem steeds onmiddellijk op de hoogte te houden van eventuele incidenten. …


In dit kader werd eveneens de komst op de Foire musulmane van de haatprediker Tareq-Al Suwaidan uit Koeweit besproken. Dossier dat bij de Premier reeds werd voorgelegd door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, die dit rechtstreeks van het FORUM der Joodse Organisaties had vernomen tijdens zijn onderhoud eerder vorige maand. De Premier beloofde dat er snel een beslissing zou komen over deze problematiek.

Het onderwerp van de invaliditeitspensioenen volgens de Wet van 1954 werd eveneens besproken en de Premier heeft bevestigd dat dit aan de dagorde van het Parlement zal komen zodat de naturalisatiekwestie, zoals aangekondigd door de Senaat in januari 2013, eindelijk wordt versoepeld.

Bij afsluit van deze aangename en vruchtbare vergadering heeft de Premier er nogmaals op aangedrongen dat zijn deur steeds open zal zijn voor een onderhoud met vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap van België.FJO – foto: de Vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap van België ontvangen op kabinet van de Premier (rechts Raphael Werner en Eli Ringer naast de Premier)