Naar aanleiding van het dodelijk schietincident aan het Joods Museum in Brussel en met de Joodse feestperiode in het vooruitzicht geven de Burgemeester alsook de Korpschef van Antwerpen een duidelijk signaal omtrent de beveiliging van de Joodse gemeenschap in Antwerpen.
Bij verhoogde dreiging dienen extra middelen te worden ingevoerd om de veiligheid van de Joodse gemeenschap te kunnen garanderen.
Het eventueel inzetten van uitzonderlijke maatregelen wordt daarbij aangehaald.

Het Forum der Joodse Organisaties betreurt dat omtrent deze materie enkel een gedeeltelijke reactie werd uitgezonden.
Tijdens betreffend interview kwamen belangrijke aspecten aan bod die niet werden uitgezonden maar voor de volledigheid van de boodschap niet achterwege kunnen gelaten worden.
De veiligheid van de Joodse gemeenschap is voor het Forum der Joodse Organisaties een prioriteit.
Jarenlange nauwe samenwerking met de betrokken veiligheidsdiensten zijn daar getuige van. …


Het Forum der Joodse Organisaties gelooft in een veiligheid aangepast aan de noden van de gemeenschap en in verhouding tot de bestaande dreigingen.
Het spreekt voor zich dat bij een verhoogd dreigingsniveau de veiligheidsmaatregelen gevoelig aangescherpt dienen te worden.
Hoewel het Forum der Joodse Organisaties liever geen dreigingsniveau ziet, beseft het dat de realiteit helaas anders is.
Als in bepaalde gevallen de huidige politionele maatregelen ontoereikend zijn dienen inderdaad extra middelen te worden aangewend.
Deze uitzonderlijke maatregelen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder eventueel ook het inzetten van het leger.
Al de mogelijke opties, inclusief hun voor- en nadelen, dienen te worden overwogen.
Het Forum der Joodse Organisaties heeft altijd haar vertrouwen geuit jegens de betrokken veiligheidsdiensten.

Het Forum der Joodse Organisaties waardeert de betrokkenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Burgemeester en de Korpschef van Antwerpen met betrekking tot de veiligheid van de Joodse gemeenschap.FJO – Daniel Werner, woordvoerder