Dossin Holocaustmuseum bij de opening in 2012De advocaten van de Vlaamse Conferentie van de balie in Antwerpen mogen dan toch op bezoek komen in de Kazerne Dossin in Mechelen. Het bestuur van het holocaustmuseum had dat aanvankelijk geweigerd, nadat advocaat-stagiaires in maart een sketch over GAS-boetes hadden opgevoerd tijdens de jaarlijkse revue.

De stagiaires wilden het repressieve karakter van de GAS-boetes aan de kaak stellen. Ze hadden in hun sketch de kamer van de politierechtbank die zich daarover buigt – en die in de wandelgangen de GAS-kamer wordt genoemd – gelieerd aan de film “Der Untergang” en de Jodenvervolging. De sketch lokte bij een aantal advocaten verontwaardigde reacties uit.

“En terecht.┬á …


De stafhouder heeft op de algemene vergadering van de Orde van Advocaten in juni uitgebreid zijn verontschuldigingen aangeboden. Zijn excuses werden ook schriftelijk verspreid aan alle leden van de Balie en de Conferentie. De Joodse confraters hebben zijn verontschuldigingen ook aanvaard. De Kazerne Dossin was van dit alles echter niet op de hoogte, of werd daarover verkeerd ge├»nformeerd, waardoor ons bezoek aanvankelijk geweigerd werd”, zegt Christophe Vangeel, voorzitter van de Vlaamse Conferentie.

Het bestuur van de Kazerne Dossin is vrijdag op die beslissing teruggekomen en stelt nu een bezoek met een aangepast programma voor. “Een voorstel waar wij graag op ingaan”, besluit Christophe Vangeel.

http://www.gva.be/cnt/dmf20140829_01238542/antwerpse-advocaten-toch-welkom-in-dossinkazerneGVA – Foto: Kazerne Dossin – Het Mechelse Holocaustmuseum bij de opening in 2012