Hans Knoop, journalist en woordvoerder FJONederland – Opinie HANS KNOOP   –  Het ‘Gaza-manifest’ deugt niet, vindt journalist Hans Knoop. Het verdraait de feiten, is eenzijdig en zet de deur open voor – latente – antisemieten.

In twee landelijke dagbladen hebben de afgelopen week paginagrote advertenties gestaan van verontruste Nederlanders. De advertenties zijn inhoudelijk elkaars spiegelbeeld. Daar waar in De Telegraaf van 7 augustus tientallen bekende Nederlanders (variërend van Jan Marijnissen en Youp van ’t Hek tot Louis van Gaal en Prof. Herman Pleij) zich keihard uitspraken tegen het oplaaiend antisemitisme in ons land, is de twee pagina’s grote advertentie in Trouw van woensdag 13 augustus een rabiate poging tot demonisering van de staat Israël. …


De verontruste Nederlanders in De Telegraaf melden in een begeleidende tekst, dat hun afgrijzen van het antisemitisme niet betekent dat zij het daarom onderling over het Israëlische beleid eens zijn. De ondertekenaars van het manifest in Trouw volstaan – na hun twee pagina’s lange demonische aanklacht tegen Israël – met in de laatste alinea te verklaren dat zij tegen antisemitisme zijn en dat fenomeen blijven bestrijden. Geen overbodige toevoeging, gezien de lange litanie tegen Israël.

Schuld
De ondertekenaars beweren samengevat het volgende: de inwoners van Gaza zijn op sterven na dood; Israël draagt dan wel niet de volledige, maar op zijn minst veruit de meeste schuld aan het conflict; het leger van Israël gebruikt disproportioneel geweld, wat tot uitdrukking komt in het hoge aantal burgerslachtoffers; de Israëlische regering demoniseert de Palestijnen. En omdat het vermoeden bestaat dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, moeten wapenleveranties worden opgeschort en moet er een onafhankelijk onderzoek komen. Last but not least moeten producten uit de bezette gebieden geboycot worden.

De ondertekenaars wijden slechts zes woorden van afschuw aan de raketbeschietingen door Hamas, maar dat neemt niet weg dat zij Israël “als sterkste partij niet uitsluitend, maar wel in zeer hoge mate verantwoordelijk voor het geweld en voor het niet oplossen van het onderliggende conflict” houden.

Met zo’n duiding van wat zich in en rond Gaza afspeelt, is een laatste zinnetje dat zij ook tegen antisemitisme zijn geen overbodige luxe.

Met geen woord reppen de verontruste Nederlanders over het feit dat Hamas conform het eigen handvest de staat Israël wenst te vernietigen

Geen disproportioneel geweld
De ondertekenaars, onder wie vele wetenschappers, beroepen zich op feiten die aantoonbaar onjuist zijn. Dat lijkt mij voor een wetenschapper een doodzonde. Ik daag ze uit om met mij over die ‘feiten’ een publiek debat aan te gaan.

De werkelijkheid is dat Israël geen disproportioneel geweld heeft gebruikt en dat dit ook niet uitsluitend is af te meten aan het aantal slachtoffers. Zoals de laatste weken vaak geschiedde, worden de begrippen pariteit en proportionaliteit door elkaar gehaald.

Zolang ondertekenaar Antoine Bodar mij met zijn indrukwekkende militaire kennis van zaken niet uiteen kan zetten op welke andere wijze het Israëlische leger de raketbeschietingen had kunnen doen stoppen, zou hij er verstandiger aan doen te zwijgen. In Israël zou een veelvoud aan slachtoffers zijn gevallen als het zich niet tegen de raketregen uit Gaza had weten te beschermen. Moet het daar soms excuses voor aanbieden? Met geen woord reppen de verontruste Nederlanders over het feit dat Hamas conform het eigen handvest de staat Israël wenst te vernietigen en overal ter wereld (niet alleen in Israël!) Joden wil doden.

Vluchtelingenkampen
Een volstrekt ongerijmde kronkel maken zij ook door de sterkste partij volautomatisch voor de meest schuldige te houden. Alsof de verliezer per definitie de good guy is. Betekent dit postuum eerherstel voor Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein?

In Syrië zijn tijdens de immer voortdurende oorlog meer Palestijnen in vluchtelingenkampen om het leven gekomen dan thans in Gaza. We hebben hierover niets van deze ondertekenaars vernomen. Zij lijken eerst in Palestijnse slachtoffers geïnteresseerd als de beweerde daders Israëliërs zijn.

Bodar, Laurens Jan Brinkhorst, menig predikant en vele anderen roepen in het manifest op druk op Israël uit te oefenen. Hun schotschrift stemt me somber, omdat het past in een schuivend paneel. De ondertekenaars denken in een laatste zin de verdenking van antisemitisme weg te hebben genomen, maar gaan eraan voorbij dat zij door verdraaiing van feiten (latente) antisemieten ertoe aanzetten hun Joodse buurman het leven zuur te maken.

Hans Knoop: Journalist, oud-correspondent in Israël, voormalig oorlogscorrespondent

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3722287/2014/08/21/Manifest-is-demonische-aanklacht-tegen-Israel.dhtmlTrouw – Foto: Hans Knoop