Made in Israel31 juli 2014 – Het is verbazingwekkend en betreurenswaardig dat de omzendbrief van de Minister van Economie, “Aanbeveling voor etikettering van goederen uit de Palestijnse gebieden”, vrjigegeven wordt tijdens een moment waarbij de Israëlische bevolking onderworpen wordt aan een voortdurende agressie van raketten en zwaar conflict waarbij de internationale gemeenschap eerder verzoening zou moeten bepleiten.

In het verleden behield België steeds de voorkeur om binnen het kader van de Europese Unie gemeenschappelijke stellingen in te nemen in het algemeen, aangaande het Midden-Oosten in het bijzonder, en dan zeker aangaande de etikettering….


De pulicatie van deze omzendbrief slaat Israël dan ook met verbazing, gezien deze vrijgegeven werd zonder hierover een Europese consensus bereikt te hebben.

Met het oogmerk op een duurzame en blijvende vrede, zijn de economische en commerciële banden tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël van vitaal belang. Reeds vandaag draagt de tewerkstelling van zowat 25.000 Palestijnen binnen Israëlische bedrijven die onder deze aanbeveling vallen, jaarlijks EUR 200.000.000 bij tot het BNP van de Palestijnse economie. De Belgische consument moet hierbij dan ook weten dat, indien deze aanbeveling gevolgd wordt, voor een groot deel van deze Palestijnse werknemers het ontslag dreigt.

De gevolgen van deze aanbeveling van de FOD Economie dragen niet bij tot een betere verstandhouding tussen de Israeli en de Palestijnen en zijn hier zelfs schadelijk voor.

*****

Recommandation d’étiquetage des produits: Mesure contreproductive

31 juillet 2014 – Il est surprenant et regrettable que la circulaire du Ministre de l’Economie, “recommandant l’étiquetage des produits en provenance des territoires palestiniens”, intervienne à un moment où la population israélienne est soumise à une agression continue de missiles et en pleine crise majeure que la Communauté internationale devrait plutôt aider à apaiser.

La Belgique a toujours favorisé et encouragé activement des prises de position communes au sein de l’Union Européenne en général et concernant le Moyen-Orient en particulier, y compris dans le dossier de l’étiquetage des produits.

C’est donc avec étonnement qu’Israël a pris connaissance de cette circulaire, publiée en l’absence d’une position européenne commune.

Dans les efforts de recherche d’une paix effective et durable, les relations économiques et commerciales entre l’Autorité Palestinienne et Israël sont vitales. Aujourd’hui déjà, l’emploi de 25.000 travailleurs palestiniens au sein d’entreprises israéliennes concernées par cette recommandation, contribue au PIB de l’économie palestinienne à concurrence d’au moins 200.000.000 d’EUR par an. Le consommateur belge doit savoir, à titre d’exemple, que si cette recommandation est suivie, un grand nombre de ces travailleurs palestiniens perdront leur emploi.

Les répercussions de cette recommandation du SPF Economie ne contribuent assurément pas à une meilleure compréhension entre Israéliens et Palestiniens et y sont même contreproductives.

 Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg