Het FORUM der Joodse Organisaties heeft met verbazing kennis genomen van een heden door demissionair premier Elio Di Rupo uitgegeven persverklaring waarin hij op eenzijdige wijze het naar zijn oordeel ” disproportionele gebruik van geweld door de Israëlische troepen ” in Gaza veroordeelt. Daarnaast roept hij op tot een beëindiging over en weer van het geweld en zegt de premier de legitieme veiligheidsnoden van Israël te erkennen.

De Belgische premier is met deze verklaring de eerste westerse regeringsleider die het Israëlische optreden veroordeelt.

Het FORUM wijst er op dat in een oorlog uitsluitend van disproportioneel geweld kan worden gesproken indien de realisering van de militaire doelstelling ook zou kunnen worden gerealiseerd met inzet van minder vuurkracht. Uiteraard betreurt ook het FORUM de onschuldige burgerslachtoffers die in Gaza vallen. …


De premier gaat echter volledig voorbij aan de lokale omstandigheden waarin door Hamas in een der drukst bevolkte regio’s ter wereld burgers als schild tegen Israëlische aanvallen worden gebruikt. Het FORUM wijst er op dat Hamas twee keer een onvoorwaardelijk staakt het vuren aanbod van Israël heeft afgewezen en proportie niet alleen aan het aantal slachtoffers kan worden afgemeten. Indien Israël niet zijn burgers door de Iron Dome en het bouwen van schuilkelders zou hebben beschermd zou het aantal slachtoffers aan Israëlische zijde een veelvoud van die in Gaza zijn geweest.
Of zoals premier Netanyahu opmerkte: Israël gebruikt raketten om zijn burgers te beschermen. Hamas gebruikt burgers om zijn raketten te beschermen.

Het FORUM wijst er op dat proportioneel niet impliceert dat op basis van pariteit wordt opgetreden. Als de Belgische politie een schutter moet overmeesteren die met een wapen een burger gegijzeld houdt en vijf schoten heeft gelost, betekent dat niet dat slechts een enkele politieman ter plekke de zaak moet klaren en niet meer dan vijf kogels zou mogen afschieten.

Ook wijst het FORUM er op dat de Joodse en Moslimgemeenschap in Belgie vorige week in een gemeenschappelijke verklaring na vruchtbaar overleg tot uitdrukking hebben gebracht dat de Gaza Oorlog geenszins de relatie tussen Joden en Moslims in België negatief mag beïnvloeden en geen sprake mag zijn van een import van het conflict naar ons land.

Met zijn eenzijdige verklaring heeft premier Di Rupo de relatie tussen beide gemeenschappen geenszins een dienst bewezen.

 

Voor verder info:
Hans Knoop (FJO): +32 (0)498 432451 / +31 (0)6 47082871

 FJO / Hans Knoop