Gisteren werden de vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap van België uitgenodigd voor een vergadering in het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, om de actuele toestand uitvoerig te bespreken.

Waren aanwezig op deze vergaderingen de HH. Eli Ringer, Oud-voorzitter van het FORUM der Joodse Organisaties (FJO), Baron Julien Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) , Maurice Sosnowski, voorzitter van het CCJOB (coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België), en Philippe Markiewicz, voorzitter van de Israëlitische gemeenschap van Brussel – Grote Synagoge van Europa.

Bij afsluit van deze vergadering hadden vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap eveneens een gesprek met de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen nl. de HH. Khalid Hajji , voorzitter van de raad van bestuur van de Europese Raad van Marokkaanse Ulema’s en Salah Echallaoui, voorzitter van de vereniging van moslims van België en vertegenwoordiger van de Moslim Executieve in België.

En werd er beslist om een gezamenlijk communiqué uit te sturen deze vrijdag middag rond 11u30.

Ziehier de tekst van het communiqué.


.